Πληρωμές

Πληρωμές

Δεν βρήκατε απάντηση στην ερώτησή σας;

Δεν βρήκατε απάντηση στην ερώτησή σας;

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ
Αριθμός χωρίς χρέωση 008003252728
Δευτέρα - Παρασκευή από τις 13:00 έως τις 17:00
*Σε περίπτωση υψηλού αριθμού αιτημάτων υπάρχει πιθανότητα το ερώτημα σας να απαντηθεί στα Αγγλικά, προκειμένου να σας δοθεί μια απάντηση το συντομότερο δυνατόν
Επισκεφθείτε το online κατάστημα για τη χώρα σας: