3+1 promotion: buy 4 items and the least expensive one is free! - Shop now

Free shipping exclusively for My Intimissimi loyalty customers -

Uvodna določila

Verudela d.o.o, s sedežem na Anžurjeva ulica 2d, 1260 Ljubljana Polje, številka DDV SI97703958 in Calzedonia S.p.A., s sedežem v Melcesine (Verona), ulica 5/3 Portici Umberto Primo, številka DDV 02253210237 omogočata popuste, ugodnosti in storitve v trgovinah "Intimissimi" (tako neposredne kot povezane s programom) in na spletnem mestu www.intimissimi/si. strankam, ki jih želijo uporabljati. Če želite izkoristiti te prednosti, morate postati imetnik kartice zvestobe My Intimissimi: pridobitev kartice zvestobe My Intimissimi (v nadaljevanju „kartica“) in njeno uporabo urejajo naslednji pogoji (v nadaljevanju tudi „predpisi“), ki jih mora prejemnik kartice (v nadaljevanju „prejemnik“) natančno prebrati. Aktivacija kartice na način iz točke 6 spodaj pomeni, da stranka sprejema te predpise. Verudela d.o.o. in Calzedonia Spa si pridržujeta pravico, da redno, lahko samo delno, spreminjata te predpise, zadevne spremembe pa začnejo veljati 10 (deset) zaporednih dni po njihovi objavi na www.intimissimi.com/myintimissimi.

V primeru, da "prejemnik" zadevnih sprememb ne bi sprejel, bo imel pravico do preklica registracije, kar pa je, kot je določeno spodaj, tako in tako njegova pravica ves čas. Uporaba kartice po uveljavitvi sprememb pomeni njihovo sprejetje. Verudela d.o.o. in Calzedonia Spa si pridržujeta pravico, da začasno ali trajno kadar koli prekineta ta program zvestobe, ne da bi mu kupci lahko kakor koli nasprotovali (pri čemer mora spoštovati pravice, ki so jih udeleženci že pridobili), tako da jih obvesti spletnem mestu www.intimissimi.com. in / ali na prodajnih mestih, ki so vključena v program. S temi predpisi se lahko vedno seznanite na www.intimissimi.com/myintimissimi.

1. Promotor

Verudela d.o.o., podjetje s sedežem na Anžurjeva ulica 2d, 1260 Ljubljana, številka DDV SI97703958 in Calzedonia S.p.A. s sedežem v Malcesine (Verona), ulica 5/3 Portici Umberto Primo, številka DDV 02253210237.

2. Kanali sodelovanja

Vse trgovine "Intimissimi" in "Intimissimi Uomo", ki sodelujejo v programu, morajo ustrezno uporabljati s programom povezano oglaševalsko in informativno gradivo. Seznam trgovin, ki sodelujejo v programu, si lahko ogledate na spletnem mestu www.intimissimi.com/myintimissimi.

3. Ozemlje

Slovensko nacionalno ozemlje.

4. Vrsta / ime / namen / trajanje programa

Gre za promocijsko pobudo, ki zajema program zvestobe po principu zbiranja točk na kartici (tako imenovana „My Intimissimi kartica zvestobe digitalni “) in izdajanja ekskluzivnih ugodnosti imetnikom te kartice. Namen pobude je ustvariti zvestobo strank s programom, ki strankam, ki imajo kartico, nudi ugodnosti. Določbe, opredeljene v uvodnih določilih, ne vplivajo na določila v točki 7 („funkcionalnost“) in točki 10 („Prekinitev programa - deaktivacija kartice - razno“) v smislu, da kartica ne poteče.

5. Prejemniki ugodnosti

Končni kupci, stari 18 let ali več, ki so člani "My Intimissimi" v skladu s spodaj navedenimi postopki registracije in delovanja.

6. Način registracije

Kartico zvestobe z začetnim statusom “Status Silver” lahko stranka dobi v digitalni obliki neposredno na enem od prodajnih mest, ki so locirani v Državah, navedenih pod točko 8.a ali na spletni strani www.intimissimi.com/loyaltylanding. Za registracijo v program zvestobe kartica My Intimissimi mora stranka ustvariti poseben račun »My Intimissimi« , ki ji omogoča dostop do osebne strani na tržni spletni strani blagovne znamke.
Sistemi za registracijo preprečujejo, da bi se v program zvestobe vpisale mladoletne stranke. Pri aktivaciji/registraciji se spoštujejo predpisi o zasebnosti. Kartica My Intimissimi je vezana na osebo in je neprenosljiva. V času veljavnosti kartice lahko stranka aktivira zgolj eno kartico. My Intimissimi kartica je namenjena izključno zasebni, ne pa tudi komercialni uporabi. Stranka lahko kadarkoli zaprosi, da se jo izbriše iz programa zvestobe, tako da se obrne na službo za pomoč strankam na telefonski številki 012276690 (številka je brezplačna) ali da za to zaprosi na spletni strani www.intimissimi.com/loyaltylanding.

7. Funkcionalnost

My Intimissimi kartica bo imetniku dala možnost, da doseže 3 različne STATUSE z zbiranjem točk pri nakupih. Imetnik bo glede na status, ki mu pripada, prejemal vse večje nagrade.

"Status Silver"

 • • je status, ki je avtomatično dosežen z aktivacijo / registracijo "začetne" kartice;
 • • ko stranka doseže 200 točk, pridobi »Status Gold«, pri čemer se ji pripišejo vse morebitne prejete točke, ki presegajo točke, uporabljene za dosego novega statusa;
 • • če stranka s »Statusom Silver« v 365 dneh od datuma pridobitve statusa ne doseže 200 točk, ostane na ravni »Statusa Silver« in stanje točk se ponastavi (izbriše).
 • • Če stranka z »Statusom Silver« doseže 1.000 točk, preden je pridobila »Status Gold«, preide neposredno v »Status Platinum«, pri čemer se ji pripišejo vse morebitne prejete točke, ki presegajo točke, uporabljene za dosego novega statusa;

"Status Gold":

 • • Stranka pridobi ta status takoj, ko doseže 200 točk. Vse točke, ki presegajo točke, uporabljene za dosego tega statusa, bodo takoj pripisane novemu pridobljenemu statusu
 • • Takoj, ko stranka doseže 1.000 točk, preide na raven »Status Platinum«, pri čemer se ji pripišejo vse morebitne prejete točke, ki presegajo točke, uporabljene za dosego novega statusa;
 • • Eno leto po pridobitvi »Statusa Gold« in za vsako nadaljnje leto:
 • • če je stranka pridobila od 200 do 999 točk, še naslednje leto ohrani „Status Gold“ stanje točk pa se izbriše;
 • • če je stranka pridobila manj kot 200 točk, se stanje točk izbriše in stranka pride v «Status Silver«.

"Status Platinum":

 • • stranka pridobi »Status Platinum«, takoj ko pri »Statusu Gold« doseže 800 točk ali ob »Statusu Silver« 1.000 točk. Vse točke, ki presegajo točke, uporabljene za dosego tega statusa, bodo takoj pripisane novemu pridobljenemu statusu;
 • • Eno leto po pridobitvi „Statusa Platinum “ in za vsako nadaljnje leto:
 • • če je stranka pridobila vsaj 1.000 točk, ohrani „ Statusa Platinum “ in vse točke, ki presegajo točke, uporabljene za ohranitev zgoraj navedenega statusa;
 • • če je stranka pridobila manj kot 1.000 točk, se stanje točk ponastavi in stranka pride v «Status Gold«.

Vsaka sprememba statusa in vsakršna komunikacija v zvezi z udeležbo v programu zvestobe je nujno potrebna za zagotavljanje storitev, povezanih z njim (kot so na primer potrditev registracije / odpovedi, spremembe statusa, dodelitev namenskih popustov ali rezerviranih daril) kakor tudi za izvedbo programa samega. S sprejemom tega predpisa se stranka strinja, da bo prejemala tovrstna obvestila, ki bodo poslana na naslove, navedene v obrazcu za registracijo v program. Zavrnitev prejemanja takšnih sporočil onemogoča Verudela d.o.o. in Calzedonia Spa izvajanje programa in zagotavljanje s tem povezanih storitev. Vsaka zavrnitev, izražena med izvajanjem programa, bo povzročila njegovo samodejno prekinitev.

8. Pridobivanje točk

Točke zvestobe se samodejno naložijo na My Intimissimi kartico, ki se aktivira ob vsakem nakupu na enem od prodajnih mest "Intimissimi" in "Intimissimi Uomo", ki sodelujejo v programu, ali prek spletnega mesta www.intimissimi.com/myintimissimi, pri čemer se vrednost ene točke določi za vsak zaokrožen evro navzdol (npr. 1,99 EUR = 1 TOČKA).
Dobropis točk, ki izhajajo iz nakupov na spletnem mestu, bo mogoč šele po vnosu podatkov o kartici v vaš račun. Kombinacijo kartice z računom je treba izvesti le enkrat, sistem pa jo bo shranil za nadaljnje nakupe.
Za upravičenost do točk se mora kupec pred izdajo računa identificirati s predložitvijo kartice ali navedbo priimka in imena ali elektronskega naslova / telefonske številke, posredovane za aktivacijo kartice. V primeru nakupa prek e-trgovine mora kupec dostopati do spletnega mesta z vnosom poverilnic.
Če imetnika kartice ni mogoče identificirati na zgoraj navedeni način, nalaganje točk ne bo mogoče.
Kupec lahko v svoje stanje pridobljenih točk vidi kadar koli, tako da zahteva vpogled na katerem koli prodajnem mestu "Intimissimi" in "Intimissimi Uomo", ki sodeluje v programu, ali na www.intimissimi.com/myintimissimi. Točke bo sistem nalagal in obračunaval vsak dan; v primeru nepredvidenih tehničnih težav jih je mogoče naložiti v obdobju največ 15 dni.
Za vračila se točke zaračunavajo po enakih merilih kot za dobropis.
Z izdajo "darilne kartice Intimissimi" bodo ustvarjene dobropisne točke pripisane kupcu darilne kartice. Naknadni nakupi, ki jih lastnik kartice delno / v celoti plača z Intimissimi darilno / eGift kartico, zato ne bodo ustvarili nobenih točk v vrednosti nakupa, opravljenega z Intimissimi darilno / eGift kartico.
Lahko se bodo izvajale akcije podvojitve ali potrojitve točk, za kar bo pripravljena ustrezna reklama.
Kartica na noben način ne predstavlja plačilne kartice; na njej nabranih točk ni mogoče prenesti ali pretvoriti v denar ali izdelke.

8.a Zbiranje točk in čezmejne ugodnosti

Kupci, ki imajo kartico, bodo lahko točke zbirali tudi z nakupi, opravljenimi na prodajnih mestih v državah, navedenih v spodnji tabeli.
Zbiranje zgoraj omenjenih točk jim bo omogočilo dobropis in doseganje statusa ter uporabe nagrad, predvidenih v tem dokumentu, na italijanskem nacionalnem ozemlju.
Točke zvestobe bodo naložene na kartico stranke po pretvorbi, prikazani v spodnji tabeli.

 • DRŽAVA: BELGIJA
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 1 EUR = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: FRANCIJA
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 1 EUR = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: ESSENTIEL
 • • RAVEN 2- Status: SUPÉRIEUR
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: NEMČIJA
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 1 EUR = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: AVSTRIJA
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 1 EUR = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: JAPONSKA
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 100 JEN = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: ŠPANIJA
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 1 EUR = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: ŠVICA
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 1 CHF = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: Združeno kraljestvo
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 1 GBP = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: ZDA
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 1 USD = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: NIZOZEMSKA
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 1 EUR = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: ČEŠKA
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 25 CZK = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: SLOVAŠKA
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 1 EUR = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: ŠVEDSKA
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 10 SEK = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: MADŽARSKA
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 400 HUF = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: LUKSEMBURG
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 1 EUR = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: HONG KONG
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 10 HKD = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: POLJSKA
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 4 PLN = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: PORTUGALSKA
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 1 EUR = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: RUSIJA
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 100 RUB = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: ITALIJA
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 1 EUR = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Stanje imena: VANTAGE
 • • RAVEN 3- Ime statusa: PLATINUM
 • DRŽAVA: CIPER
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 1 EUR = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: ESTONIJA
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 1 EUR = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: LITVA
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 1 EUR = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: MALTA
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 1 EUR = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: UKRAJINA
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 1000 UAH = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM
 • DRŽAVA: ROMUNIJA
 • VREDNOST TOČK V LOKALNI VALUTI: 5 LEI = 1 TOČKA
 • • RAVEN 1- Status: SILVER
 • • RAVEN 2- Status: GOLD
 • • RAVEN 3- Status: PLATINUM


Nadaljnja prednost, ki jo imajo imetniki kartice in kupujejo na prodajnih mestih v zgoraj navedenih državah, so morebitni popusti, ki jih posamezna država ob nakupu priznava za posamezni status imetnika.

9. Prednosti

Stranke, ki sodelujejo v My Intimissimi programu zvestobe, lahko izkoristijo številne popuste, promocijske akcije, nagradne akcije in posebne pobude, ki se bodo občasno ustrezno oglaševale in sporočale. Kupec bo lahko izkoristil zadevne ugodnosti šele ob predložitvi svoje kartice. Kot popusti se štejejo zlasti:

 • • Brezplačna dostava in vračilo pri nakupih prek e-trgovine za vse s statusom.
 • • Ob registraciji kupec prejme 40 brezplačnih točk.
 • • Za člane s »Statusom Gold«: za vsakih 200 zbranih točk se izda kupon s 15% popustom, ki velja 30 dni od izdaje, pri minimalnem nakupu 69 EUR (brez izdelkov, za katere že veljajo popusti ali promocije).
 • • Za člane s »Statusom Platinum«: za vsakih 200 zbranih točk se izda kupon z 20% popustom, ki velja 30 dni od izdaje, ob minimalnem nakupu 69 EUR (brez izdelkov, za katere že veljajo popusti ali promocije).
 • • Za člane s »Statusom Silver«: Ob rojstnem dnevu stranke in izključno v obdobju med 7 dnevi pred in 21 dnevi po datumu rojstnega dne bodo imetniki s »Statusom Silver« upravičeni do dvojnih točk pri opravljenih nakupih.
 • • Za člane s »Statusom Gold«: Ob rojstnem dnevu stranke in izključno v obdobju med 7 dnevi pred in 21 dnevi po datumu rojstnega dne bodo imetniki s »Statusom Gold« upravičeni do kupona za 15% popusta na en nakup. Kupon ni združljiv z ostalimi akcijami in promocijami in ne velja na znižane izdelke.
 • • Za člane s »Statusom Platinum«: Ob rojstnem dnevu stranke in izključno v obdobju med 7 dnevi pred in 21 dnevi po datumu rojstnega dne bodo imetniki s »Statusom Platinum« upravičeni do 20€ popusta na en nakup. Kupon je združljiv z ostalimi promocijami, ne velja pa na znižane izdelke.

10. Prekinitev programa - Dezaktivacija kartice - Razno

Verudela d.o.o. in Calzedonia Spa si pridržujeta pravico, da kadar koli in po lastni presoji spremenita, začasno ustavita ali prekineta My Intimissimi program zvestobe in s tem povezane storitve.
O takšnih spremembah, začasnih prekinitvah ali prekinitvah bo objavljeno ustrezno obvestilo na spletni www.intimissimi.com. in / ali v trgovinah, ki sodelujejo programu.
Brez poseganja v katero koli drugo zakonsko določeno pravico, vključno s pravico do povrnitve škode, lahko Verudela d.o.o. in Calzedonia Spa stranki prekličeta pravico do uporabe kartice in jo dezaktivirata, če se kartica uporablja v nasprotju s pogoji, določenimi v teh dokumentu ali v primeru zlorabe ali škodljive uporabe podobe blagovne znamke „Intimissimi“.
Poleg tega si Verudela d.o.o. in Calzedonia Spa ob pridobitvi informacij pridržujeta pravico do dezaktiviranja kartice in njene aktivacije / registracije v primeru neuporabe kartice ali nedejavnosti stranke več kot 5 let. V primeru odpovedi in dezaktiviranja kupec ne bo več mogel uporabljati ugodnosti in storitev My Intimissimi kartice.
Verudela d.o.o. in Calzedonia Spa nista odgovorni za kakršne koli neposredne ali posredne posledice, ki bi izhajale iz izvajanja programa zvestobe, na katere nimata vpliva. Verudela d.o.o. in Calzedonia Spa nista odgovorni za kakršno koli goljufivo, nepravilno ali nezakonito uporabo kartice.

11. Obvestilo o zasebnosti 

Družbe skupine Calzedonia skrbijo za zasebnost in varstvo osebnih podatkov. Stranke želimo obvestiti o tem, kako obdelujemo njihove osebne podatke po včlanitvi v program zvestobe “My Intimissimi”.   


Katere kategorije osebnih podatkov bomo uporabljali? 

Zlasti moramo obdelati osebne podatke, ki so nam bili posredovani ob registraciji (če v obrazcu za registracijo ni vseh podatkov, označenih z zvezdico, postopka registracije ni možno dokončati; če poteka registracija tekom nakupa in pri njej sodeluje prodajni pomočnik, je obvezen podatek telefonska številka ali e-poštni naslov; če ti podatki niso zagotovljeni, postopka registracije ni mogoče dokončati.) in podatke v zvezi z nakupi na prodajnih mestih Intimissimi. Ti podatki vključujejo na primer ceno in vrsto kupljenih izdelkov. S soglasjem strank lahko uporabimo tudi druge podatke, ki nam jih prostovoljno posredujejo ob registraciji ali informacije o načinu njihove interakcije z nami (v nadaljevanju skupaj »podatki«). 

Natančneje, zbiramo lahko:   

 • neobvezne podatke, predvidene v obrazcu za registracijo; v primeru registracije, opravljene tekom nakupa na posameznem prodajnem mestu so neobvezni podatki ime, priimek, naslov, poštna številka, država in regija; 
 • informacije, ki jih lahko pridobimo s preučevanjem interakcije, ki jo imajo stranke z nami preko e-pošte in novic, preko naših spletnih mest in preko aplikacij, ki jih lahko razvijemo mi ali tretje osebe (za več informacij si oglejte ustrezne politike zasebnosti) ; 
 • informacije, ki jih stranke lahko delijo prek družbenih omrežij, na katera so naročene. 

Za katere namene obdelujemo osebne podatke in na kakšni pravni podlagi? 

Podatke lahko, vključno z uporabo elektronskih sredstev, obdelujemo za te namene: 

1. Upravljanje programa zvestobe 
Upravljanje sodelovanja v programu zvestobe “My Intimissimi”. Podatki bodo uporabljeni za zagotavljanje popustov in drugih ugodnosti za tiste, ki so vključeni v program, in na splošno za vse povezane pogodbene in administrativne obveznosti. Pravna podlaga obdelave je sklenitev pogodbe za včlanitev v Program zvestobe.   
2. Personalizirana prodajna pomoč 
Provision of a personalized assisted sales service dedicated to members of the Loyalty Program who will be able to take advantage of the help and advice of our sales assistants in all our points of sale where the “My Intimissimi” Loyalty Program is active. Wherever customers are, they could receive the help and advice of our sales assistants, with information (e.g. for Intimissimi size, color or pattern) on items purchased in the previous 12 months at any point of sale Intimissimi or even online. Provided that Intimissimi is a global brand, such use of Data, based on our legitimate interest, allows us to improve the quality of our services at the point of sale and to ensure a consistent service to our customers who have joined the “My Intimissimi” Loyalty Program in all our stores. In any case, if customers do not wish to receive this assistance, it is sufficient that they, at the time of registration or even at a later time, ask their Data not be used for this purpose.
3. Pošiljanje komercialnih sporočil (»neposredno trženje«) 
S privolitvijo strank pošiljanje komercialnih sporočil preko klasične papirne pošte, elektronske pošte, SMS-ov, stacionarnega in mobilnega telefona, izvajanje tržnih raziskav in merjenje stopnje zadovoljstva z izdelki, ki se nanašajo na vse blagovne znamke skupine Calzedonia (Calzedonia , Intimissimi, Atelier Emé, Tezenis, Falconeri in Signorvino). Včlanitev v program zvestobe "My Intimissimi" nikakor ni pogojen s podajo soglasja za prejemanje naših komercialnih sporočil.   
4. Oblikovanje profilov 
S soglasjem strank pošiljanje prilagojenih komercialnih sporočil na podlagi profila članov ter nakupovalnih in iskalnih navad ter za razvoj izdelkov in storitev v skladu s preferencami naših strank. Včlanitev v program zvestobe “My Intimissimi” nikakor ni pogojena s podajo soglasja za profiliranje. 
Za boljše razumevanje okusa in zanimanja naših strank za naše izdelke in komuniciranje, lahko – tudi z uporabo avtomatiziranih sistemov – preučimo podatke, pridobljene ob registraciji v program zvestobe “My Intimissimi”, nakupe, opravljene na naših prodajnih mestih Intimissimi v zadnjih 12 mesecih, zanimanje za naša sporočila in novice, ki jih pošiljamo, obisk naših spletnih mest, uporabo naših aplikacij, ki jih lahko razvijemo mi ali tretje osebe in zanimanje za naše družbene kanale, npr. Facebook (za več informacij si oglejte ustrezne politike zasebnosti). 
Nazadnje lahko obogatimo profil članov s statističnimi podatki, ki jih lahko zakonito pridobimo iz drugih virov: na primer v zvezi območjem stalnega prebivališča strank (kot so demografski podatki, geo-referenčni podatki itd.) ali v zvezi z elektronskimi orodji, ki jih stranke uporabljajo za interakcijo z nami. V vsakem primeru je dejavnost oblikovanja profilov namenjena boljši prilagoditvi naših storitev in nima nobenega pravnega ali drugega pomembnega vpliva na naše stranke. 
5. Statistična analiza 
Izdelava statističnih poročil in vedenjskih modelov, da bi preučili - v agregatni obliki - učinkovitost komercialnih pobud Intimissimi z ekonomskega vidika (npr. uvedba novega izdelka) in obravnavali prihodnje komercialne in promocijske pobude. Zlasti lahko preučimo informacije v zvezi z nakupi naših strank (tudi v povezavi z drugimi blagovnimi znamkami skupine Calzedonia), državo izvora, starostjo, spolom, podatke, pridobljene s preučevanjem njihove interakcije, ki jo imajo z nami preko e-pošte, naših spletnih mest in preko aplikacij, ki jih lahko razvijemo mi ali tretje osebe (za več informacij si oglejte ustrezne politike zasebnosti). Ta uporaba podatkov, ki temelji na našem legitimnem interesu, nam omogoča analizo – v psevdonimizirani obliki (torej brez informacij, ki jih je mogoče neposredno pripisati posameznim strankam) – podatkov o strankah, da pridobimo strateške informacije v zvezi z nakupovalnim vedenjem strank, o načinih, na katere stranke komunicirajo z nami prek različnih komunikacijskih kanalov ter o učinkovitosti komercialnih in promocijskih pobud, da bi lahko konkurirali glavnim operaterjem v sektorju. 

Kako dolgo hranimo podatke naših strank? 

 • Za namene »Upravljanje programa zvestobe« in »Personalizirana prodajana pomoč« podatkov ne bomo obdelovali dlje od časa, kot je potrebno za upravljanje udeležbe strank v programu zvestobe »My Intimissimi«. V vsakem primeru se podatki o nakupih strank in njihovih interakcijah z nami ne bodo obdelovali dlje kot 12 mesecev od datuma njihove pridobitve. 
 • Za namene »Pošiljanje komercialnih sporočil (»Neposredno trženje«)« se bodo podatki hranili, dokler stranke ne prekličejo svojega soglasja; 
 • Za namene »Oblikovanja profilov« se bodo podatki v zvezi z interakcijami z nami hranili 12 mesecev od datuma njihove pridobitve; podatki o zgodovini nakupov pa se hranijo 3 leta od datuma vsakega nakupa. 
 • Za namene »Statistična analiza« se bodo podatki o nakupih hranili v psevdonimizirani obliki pet let. Ostale osebne podatke bomo v psevdonimizirani obliki hranili dve leti. 
 • Kdo so upravljavci podatkov?   

  Upravljavca podatkov za namene  »Upravljanje programa zvestobe« in »Personalizirana prodajna pomoč« sta Calzedonia S.p.A. in Verudela d.o.o.. Calzedonia S.p.A. in Verudela d.o.o. delujeta kot skupna upravljavca, saj skupaj opredeljujeta sredstva in namene obdelave. 
  Upravljavec podatkov za namene »Pošiljanje komercialnih sporočil (»Neposredno trženje«)«, »Oblikovanje profilov« in »Statistična analiza« je Calzedonia S.p.A. 

  Komu bomo posredovali podatke naših strank? 

  Da bi dosegli namene, za katere uporabljamo podatke, jih moramo posredovati naslednjim kategorijam subjektov: 

 • Osebju v Calzedonia S.p.A. in Verudela d.o.o., zadolženemu za upravljanje programa zvestobe;   
 • Zaposlenim v podjetjih, ki na podlagi komercialnega franšiznega razmerja upravljajo prodajna mesta »Intimissimi«; 
 • Podjetjem, ki upravljajo prodajna mesta »Intimissimi« v različnih državah, kjer je aktiven program zvestobe »My Intimissimi«. 
 • Dobaviteljem Calzedonia S.p.A. (npr. ponudniki storitev in IT platform, svetovalci): te subjekte imenuje Calzedonia S.p.A. za obdelovalce podatkov s podpisom posebne pogodbe. 
 • Kako bo urejen prenos podatkov naših strank v države, ki niso članice EU? 

  Zbrani osebni podatki se lahko prenesejo izven Evropske unije. V tem primeru bo prenos potekal v skladu z določili Uredbe EU 2016/679 ("GDPR") (podatki bodo preneseni šele po podpisu Standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je odobrila Komisija EU s sklepom 2021/ 914 / EU oziroma v države, ki lahko zagotovijo ustrezno raven varstva osebnih podatkov in s tem prejemnikom odločbe o ustreznosti, ki jo je sprejela Komisija EU).   

  Kakšne so pravice, ki jih lahko uveljavljajo člani v programu zvestobe kot subjekti, na katere se nanašajo pridobljeni osebni podatki? 

  Člani programa zvestobe »My Intimissimi« lahko kot posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravice, ki jim jih glede osebnih podatkov podeljuje GDPR, uveljavljajo tako, da pišejo na privacy@calzedonia.com.      
  Zavezujemo se, da bomo na zahtevo odgovorili v najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa najkasneje v tridesetih dneh od prejema zahteve. V nekaterih primerih bomo zahtevali kopijo identifikacijskega dokumenta, če bo v zvezi z zahtevo potrebno preveriti identiteto prosilca.   
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavlja zlasti naslednje pravice: 

 • Pravica do dostopa, tj. pravica vedeti, ali poteka obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim in če da, pridobiti kopijo teh podatkov in biti obveščen o izvoru podatkov, kategorijah obdelanih osebnih podatkov, o prejemnikih podatkov, namenih obdelave, o obstoju avtomatiziranega postopka odločanja (vključno z oblikovanjem profilov), o roku hrambe podatkov,  in ostalih pravicah, ki jih določa veljavna zakonodaja;     
 • Pravica zahtevati popravek ali integracijo podatkov; 
 • Pravico zahtevati izbris osebnih podatkov, če ti niso več potrebni za namene, za katere so bili pridobljeni, ali če nismo več pooblaščeni za njihovo obdelavo;   
 • Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov v naslednjih primerih:
  i) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je oporekal točnosti osebnih podatkov in sicer lahko zahteva omejitev obdelave za obdobje, ki je potrebno za preverjanje točnosti podatkov;
  ii) nismo več pooblaščeni za obdelavo podatkov in namesto izbrisa lahko posameznik od nas zahteva omejitev njihove uporabe;
  iii) če so osebni podatki, ki jih imamo, kljub temu, da niso več potrebni za namene, za katere so bili pridobljeni, potrebni, da posameznik, na katerega se nanašajo, ugotovi, uveljavlja ali brani pravico na sodišču;   
 • Pravica do prenosljivosti podatkov, tj. pravica posameznika do prejema osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v strukturiranem formatu, ki se običajno uporablja in je strojno berljiv, kot tudi pravica zahtevati, da se ti podatki posredujejo drugemu upravljavcu podatkov; 
 • Pravica do preklica soglasja za obdelavo na podlagi le-tega; 
 • Pravica kadar koli nasprotovati obdelavi osebnih podatkov na podlagi našega legitimnega interesa. 
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima tudi pravico, da vloži pritožbo pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov, če meni, da je obdelava v nasprotju z določbami veljavne zakonodaje. 
 • Kako lahko člani programa zvestobe spremenijo svoje želje ali prekličejo soglasje? 

  Člani  programa zvestobe lahko kadar koli preverijo, spremenijo ali prekličejo dano soglasje v zvezi z nameni »Pošiljanje komercialnih sporočil (»Neposredno trženje«)« in »Oblikovanje profilov« (vključno z izjavo, da ne želijo prejemati komercialnih informacij po e-pošti in/ali besedilnih sporočilih) in/ali zahtevajo, da se njihovi podatki ne uporabljajo za namen »personalizirana prodajna pomoč«. 

  V zvezi z registracijo, ki jo izvaja spletno mesto, lahko člani programa zvestobe spremenijo svoje nastavitve:   

  • z uporabo svojega registracijskega računa v razdelku z nastavitvami zasebnosti; 
  • tako, da stopijo v stik z našo službo za pomoč strankam; 
  • tako, da se obrnejo na upravljavca podatkov ali pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. 
   V zvezi z registracijo, ki se izvaja na posameznem prodajnem mestu: 
  • z ustvarjanjem računa in uporabo istih podatkov, uporabljenih za registracijo; 
  • tako, da stopijo v stik z našo službo za pomoč strankam; 
  • tako, da se obrnejo na upravljavca podatkov ali pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. 

  Kako stopiti v stik s Calzedonia S.p.A., Verudela d.o.o. in pooblaščeno osebo za varstvo podatkov podjetja Calzedonia S.p.A. za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki? 

  Stranke lahko uveljavljajo svoje pravice tako, da pišejo upravljavcem podatkov in/ali pooblaščeni osebi za varstvo podatkov Calzedonia S.p.A. na spodnji naslov: 


  Calzedonia S.p.A.
  E-pošta: privacy@calzedonia.com 
  Sedež: Via Monte Baldo 20, Dossobuono di Villafranca, Verona, Italija.  
  Pooblaščena oseba za varstvo podatkov Calzedonia S.p.A.: dpo@calzedonia.com 
  Podjetje Verudela d.o.o. 
  E-pošta: privacy@calzedonia.com   
  Sedež: Anžurjeva ulica 2d, 1260 Ljubljana Polje, Slovenija 
  To obvestilo o zasebnosti je lahko predmet sprememb in posodobitev zaradi sprememb v zvezi z načinom, kako obdelujemo podatke strank ali druge informacije, ki jim jih posredujemo. Ob vseh spremembah bo v vsakem primeru zagotovljena popolna zaščita njihovih pravic. Če pride do kakršnih koli sprememb, ki bi lahko omejile jamstva za varstvo njihovih podatkov ali njihovih pravic glede na trenutno različico, bodo pred začetkom sprememb obdelave njihovih podatkov nemudoma obveščeni prek kontaktov, ki so jih posredovali in bodo imajo zagotovljeno pravico do izstopa iz programa zvestobe »My Intimissimi« ali v vsakem primeru pravico do spremembe njihovih soglasij in želja. V vsakem primeru vabimo naše stranke, da občasno pregledajo posodobljeno Politiko zasebnosti, objavljeno na spletnem mestu. 

  12. Kontakt

  Za vse druge informacije v zvezi s My Intimissimi kartico zvestobe lahko kupec obišče spletno mesto www.intimissimi/si, se obrne na službo za pomoč strankam na 080083032 (številka je brezplačna) ali obišče katero koli trgovino "Intimissimi" in "Intimissimi Uomo", ki sodeluje v programu.

  Potrjujem, da sem prebral zgornje predpise in pogoje uporabe, da razumem njihovo vsebino in da sprejemam vse, kar je tam navedeno

  Premises

  Verudela d.o.o. a company, with registered office in Anžurjeva ulica 2d, 1260 Ljubljana Polje VAT number SI97703958 and Calzedonia S.p.A. with registered office in Malcesine (Verona), 5/3 Portici Umberto Primo street, VAT number 02253210237 make discounts, benefits and services at the "Intimissimi" stores (both direct and affiliates participating in the initiative) and on the website www.intimissimi/si. available to customers who wish to use them. To benefit from these advantages, it is necessary to become a holder of the "My Intimissimi" Card: the issue of the "My Intimissimi" Card (hereinafter the "My Intimissimi" Card) and its use are governed by the following conditions (hereinafter also "Regulations"), which the "recipient customer" must read carefully. The activation of the ‘My Intimissimi’ card, in the manner referred to in point 6 below, implies the Customer’s acceptance of these regulations. Verudela d.o.o. and Calzedonia Spa reserve the right to periodically modify, even partially, these conditions, and the relative modifications will come into force 10 (ten) consecutive days following their publication on www.intimissimi.com/myintimissimi. In the event that the "receiving customer" does not accept the changes made, they will have the right to cancel their registration, which remains however, their right at any time as specified below. The use of the Card, after changes have come into force however, implies the acceptance, of the changes made. Verudela d.o.o. and Calzedonia Spa reserve the right to temporarily or permanently, suspend this loyalty programme at any time, without the Customer being able to oppose anything (subject only to compliance with the rights already acquired by the participants at that time), by notifying them on the website www.intimissimi.com and/or at the points of sale participating in the initiative. These Regulations are always available for consultation at www.intimissimi.com/myintimissimi.

  1. promoter

  Verudela d.o.o. a company, with registered office in Anžurjeva ulica 2d, 1260 Ljubljana Polje VAT number SI97703958 and Calzedonia S.p.A. with registered office in Malcesine (Verona), 5/3 Portici Umberto Primo street, VAT number 02253210237.

  2. Participation channels

  • All "Intimissimi" and "Intimissimi Uomo" stores, participating in the initiative display the related advertising and information material. The list of stores participating in the initiative can be viewed on the website www.intimissimi.com/myintimissimi.

  • E-commerce site www.intimissimi.com

  3. territory

  Slovenian national territory.

  4. Type / name / purpose of the scheme / duration

  This is a promotional initiative consisting of a loyalty programme involving the collection of points on a digital card, the so-called ‘My Intimissimi’ and releasing exclusive benefits to the holders of this card. The purpose of the initiative is to build customer loyalty through a loyalty programme that recognises advantages for customers holding the ‘My Intimissimi’ Card. Without prejudice to what is specified in the premises, in point 7 (’functionality’) and point 10 (’Programme interruption - card deactivation - miscellaneous’), the ‘My Intimissimi’ Card is not subject to expiration

  5. recipients.

  End customers aged 18 or over, who are members of the ‘My Intimissimi’ according to the registration and operating procedures indicated below.

  6. How to register

  The card to get the “Silver Status” may be released to the Customer in digital format directly at the point of sale or through the website www.intimissimi.com/myintimissimi. Registration for “My Intimissimi” Card requires the creation of a specific “My Intimissimi” account, which will allow the Customer to access his/her own personal page on the brand's e-commerce website.The registration process will prevent under-age customers from subscribing to the loyalty scheme. The activation and registration procedures are consistent with privacy legislation. The “My Intimissimi” Card is personal and may not be transferred. Customer may not activate other Cards while one Card is still valid. The “My Intimissimi” Card is for private use only and commercial use shall not be permitted. Customers may freely ask at any time to have their membership of the loyalty scheme cancelled by contacting customer care on 012276690 (The number is subject to charges. The cost is equivalent to the national call rates, the rate depends on the telephone company.), or via www.intimissimi.com/myintimissimi.

  7. functionality.

  The "My Intimissimi" Card will give the customer the opportunity to reach 3 different STATUS by accumulating points on purchases. Depending on the status to which the Customer belongs, they will receive increasing rewards.

  "Silver Status":

  • • This is immediately acquired with the activation/registration of the "initial" card;
  • • When the ‘Silver Status’ customer reaches 200 points, they move to the next level - ‘Gold Status’, on which they will be immediately credited with any points in excess of those used to reach the new status;
  • • If the ‘Silver Status’ Customer does not reach 200 points within 365 days from the date they obtained the status, they remain at the ‘Silver’ level and their points balance is reset.
  • • If an ‘Silver Status’ customer reaches 1,000 points before having acquired the ‘Gold Status’, they are automatically moved to the ‘Platinum Status’, upon which they will immediately be credited with any points in excess of those used to reach the new status;

  "Gold Status":

  • • The customer acquires this status once they have earned 200 points. Any points in excess of those used to reach the next status will be credited to the new status immediately;
  • • As soon as the customer reaches 1,000 points, they move to the ‘Platinum Status’ upon which they will immediately be credited with any points in excess of those used to reach the new status;
  • • A year after reaching the ‘Gold Status’ and from each year on, the Customer:
  • • maintains the ‘Gold Status’ for another year if they have earned from 200 to 999 points, and the points balance is reset to zero;
  • • if they have earned less than 200 points, the points balance is reset and returns to the ‘Silver Status’.

  "Platinum Status":

  • • The Customer reaches the ‘Platinum Status’ once they have earned 800 points since obtaining the ‘Gold status’ or if they have earned 1,000 points from the ‘Silver status’; any points in excess of those used for changing status, will be immediately credited;
  • • One year after reaching the ‘Platinum Status’, and from each year on, if the Customer:
  • • if they have earned at least 1,000 points, they maintain the 'Platinum Status’ level and any points in excess of those used to maintain the aforementioned status will be maintained;
  • • if they have earned less than 1.000 points, the points balance is reset and returns to the ‘Gold Status’.

  Each change of status, as well as any communication relating to participation in the loyalty programme is strictly essential for the provision of the services relating to it (such as, for example, confirmation of registration/cancellation, status changes, allocation of dedicated discounts or of reserved gifts) is considered as necessary to carry out the program itself. Therefore, by accepting this regulation, the Customer agrees to receive such communications which will be sent to the addresses indicated in the programme registration form. Refusal to receive such communications makes it impossible for Verudela d.o.o. and Calzedonia Spa to carry out the programme and provide the related services. Any refusal expressed during the course of the programme will result in the automatic interruption of the same.

  8. point acquisition.

  The loyalty points will automatically be loaded on the "My Intimissimi" Card activated with each purchase in one of the "Intimissimi" and "Intimissimi Uomo" points of sale participating in the initiative or via the e-commerce site www.intimissimi.com/myintimissimi, to the value of one point for each euro spent rounded down (Ex. 1.99 EUR = 1 POINT).
  The crediting of points resulting from purchases made on the e-commerce site, will be possible only after entering the card data in your e-commerce account. The combination of the Card with the e-commerce account must only be performed once and will be stored by the system for subsequent purchases. To be entitled to points, the Customer must identify themselves before issuing the receipt by presenting their ‘My Intimissimi’ card or indicating their surname and first name or the e-mail address issued for the activation of the card. In the case of purchase through e-commerce, the Customer must access the site by entering their credentials.
  Failure to identify the Card holder in the manner indicated above, will not allow points to be loaded, nor will loading be possible later. The Customer can see their accumulated points balance at any time by requesting it at any of the ‘Intimissimi’ or ‘Intimissimi Uomo’ points of sale participating in the initiative, or by consulting the website www.intimissimi.com/myintimissimi.
  Points will be loaded and accounted for by the system on a daily basis; in case of technical unforeseen events, they can be loaded within a longer period of maximum 15 days. Returns will generate the points charge according to the same criterion as the credit. The issue of the ‘Intimissimi Gift/eGift Card’ will generate the credit of the related points. Subsequent purchases paid partially/in total with Gift/eGift Card by the card owner will therefore not generate any credit of points for the value of the receipt paid with Gift/eGift Card. Campaigns of doubling or tripling points may be envisaged, of which adequate publicity will be given. The Card does not in any way constitute a payment card; the points accumulated in it cannot be transferred or converted into money or products.

  8.a. Collecting points and Cross Country benefits

  ‘My Intimissimi’ Cardholders will also be able to collect points through purchases made within the points of sale in the Countries indicated in the table below.
  The collection of the aforementioned points, will enable them to be credited and achieve the status and use of prizes provided for in this regulation, in the Slovenian national territory. Loyalty points will be loaded onto the Customer's ‘My Intimissimi’ Card following the conversion shown in the table below.
  Exclusively for purchases made in Russia, loyalty points will be credited upon presentation of the ‘Intimissimi Club’ Card.

  • • COUNTRY: AUSTRIA
  • • POINTS VALUE UNDER LOCAL CURRENCY: 1 POINT = 1 EURO SPENT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: VANTAGE
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM
  • • COUNTRY: BELGIUM
  • • POINTS VALUE UNDER LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
  • • LEVEL 1 : Name Status: SILVER
  • • LEVEL 2 - Name Status: GOLD
  • • LEVEL 3 - Name Status: PLATINUM
  • • COUNTRY: CYPRUS
  • • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 POINT = 1 EURO SPENT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM
  • • COUNTRY: CZECH REPUBLIC
  • • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 25 CZK = 1 POINT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM
  • • COUNTRY: ESTONIA
  • • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 POINT = 1 EURO SPENT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM
  • • COUNTRY: FRANCE
  • • POINTS VALUE UNDER LOCAL CURRENCY: 1 POINT = 1 EURO SPENT
  • • LEVEL 1 - Status Name: ESSENTIEL
  • • LEVEL 2 - Status Name: SUPÉRIEUR
  • • LEVEL 3 - Status Name: PRIVILÈGE
  • • COUNTRY: GERMANY
  • • POINTS VALUE UNDER LOCAL CURRENCY: 1 POINT = 1 EURO SPENT
  • • LEVEL 1 : Status name - SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM
  • • COUNTRY: HONG KONG
  • • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 10 HKD = 1 POINT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM
  • • COUNTRY: HUNGARY
  • • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 300 HUF = 1 PUNKT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM
  • • COUNTRY: ITALY
  • • POINTS VALUE UNDER LOCAL CURRENCY: 1 POINT = 1 EURO SPENT
  • • LEVEL 1 - Status Name: ESSENTIEL
  • • LEVEL 2 - Status Name: SUPÉRIEUR
  • • LEVEL 3 - Status Name: PRIVILÈGE
  • • COUNTRY: JAPAN
  • • POINTS VALUE UNDER LOCAL CURRENCY: 1 POINT = 100 YEN SPENT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD
  • • LEVEL 3 - Status Name:PLATINUM
  • • COUNTRY: LATVIA
  • • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 POINT = 1 EURO SPENT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM
  • • COUNTRY: LITUANIA
  • • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 POINT = 1 EURO SPENT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM
  • • COUNTRY: LUXEMBOURG
  • • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 POINT = 1 EURO SPENT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM
  • • COUNTRY: MALTA
  • • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 POINT = 1 EURO SPENT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM
  • • COUNTRY: NETHERLANDS
  • • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 POINT = 1 EURO SPENT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM
  • • COUNTRY: POLAND
  • • POINTS VALUE UNDER LOCAL CURRENCY: 1 POINT = 4 PLN SPENT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM
  • • COUNTRY: PORTUGAL
  • • POINTS VALUE UNDER LOCAL CURRENCY: 1 POINT = 1 EURO SPENT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM
  • • COUNTRY: ROMANIA
  • • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 POINT = 5 LEI SPENT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM
  • • COUNTRY: RUSSIA
  • • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 POINT = 1 RUB SPENT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM
  • • COUNTRY: SLOVAKIA
  • • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 POINT = 1 EURO SPENT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM
  • • COUNTRY: SPAIN
  • • POINTS VALUE UNDER LOCAL CURRENCY: 1 POINT = 1 EURO SPENT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER/ESSENTIEL
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD/SUPÉRIEUR
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM/PRIVILÈGE
  • • COUNTRY: SWEDEN
  • • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 10 SEK = 1 POINT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM
  • • COUNTRY: SWITZERLAND
  • • POINTS VALUE UNDER LOCAL CURRENCY: 1 POINT = 1 EURO = 1 CHF SPENT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM
  • • COUNTRY: TURKEY
  • • POINTS VALUE UNDER LOCAL CURRENCY: 100 TL = 1 POINT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM
  • • COUNTRY: UKRAINA
  • • POINTS VALUE UNDER LOCAL CURRENCY: 1 POINT = 50 UAH SPENT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM
  • • COUNTRY: UNITED KINGDOM
  • • POINTS VALUE UNDER LOCAL CURRENCY: 1 POINT = 1 GBP SPENT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM
  • • COUNTRY: USA
  • • POINTS VALUE UNDER LOCAL CURRENCY: 1 POINT = 1 USD SPENT
  • • LEVEL 1 - Status Name: SILVER/ESSENTIEL
  • • LEVEL 2 - Status Name: GOLD/SUPÉRIEUR
  • • LEVEL 3 - Status Name: PLATINUM/PRIVILÈGE

  9. advantages.

  Customers who are part of the "My Intimissimi" loyalty programme can benefit from numerous discounts, promotional operations, prize operations and special initiatives, which will be adequately advertised and communicated from time to time. The Customer will be able to take advantage of the dedicated benefits only upon showing their ‘My Intimissimi’ Card. In particular, the following discounts are defined as:

  • • Free shipping and returns on e-commerce purchases for all those with the status;
  • • Upon subscription, the customer earns 40 points;
  • • For members with the ‘Gold Status’, every 200 points accumulated, a 15% discount coupon, valid for 30 days from its issue, on a minimum purchase of €69 (excluding items already subject to discounts) will be issued;
  • • For members with the ‘Platinum Status’, every 200 points accumulated, a 20% discount coupon, valid for 30 days from its issue, on a minimum purchase of €69 (excluding items already subject to discounts) will be issued;
  • • For ‘Silver Status’ members: On the occasion of the Customer's birthday and exclusively in the period between 7 days prior to and 21 days following the birthday date, the members of the Silver Status will be entitled to the recognition of double points on purchases made;
  • • For ‘Gold Status’ members: On the occasion of the Customer's birthday and exclusively in the period between 7 days prior to and 21 days following the birthday date, Gold Status members will be entitled to a 15% discount on a single purchase.
  • • For ‘Platinum Status’ members: On the occasion of the Customer's birthday and exclusively in the period between 7 days prior to and 21 days following the birthday date, those belonging to the Platinum Status will be entitled to a 20€ discount on a single purchase.

  10. programme interruption - card deactivation - miscellaneous.

  Verudela d.o.o. and Calzedonia Spa reserve the right to modify, suspend or interrupt the ‘My Intimissimi’ loyalty programme and related services at any time and at its own discretion. Specific communication of such changes, suspensions or interruptions will be given by posting a suitable notice on the website www.intimissimi.com and/or in the stores participating in the initiative. Without prejudice to any other right provided for by law, including the right to compensation for damage, Verudela d.o.o. and Calzedonia Spa may revoke the Customer's right to use the Card and deactivate it if the Card is used in violation of the conditions set out in these Regulations or of use for fraudulent or damaging purposes of the image and of the ‘Intimissimi’ brand. Furthermore, after providing information, Verudela d.o.o. and Calzedonia Spa reserve the right to deactivate the ‘My Intimissimi’ card and its activation/registration, in the event of non-use of the Card or inactivity of the Customer for a period exceeding 5 years. In the event of cancellation and deactivation, the Customer will no longer be able to use the "My Intimissimi" Card advantages and services. Verudela d.o.o. and Calzedonia Spa are not responsible for any consequences, direct or indirect, relating to malfunctions of the loyalty programme that are not dependent on their will. Verudela d.o.o. and Calzedonia Spa are not responsible for any fraudulent, improper or unlawful use of the Card.

  11. Privacy Notice

  The Calzedonia Group companies care about privacy and the protection of personal data. We hereby wish to inform customers about how we process their personal data following the registration to the “My Intimissimi” Loyalty Program.  


  Which categories of personal data will we use? 

  We need to process the personal data provided to us at the time of registration (failure to provide the data marked with an asterisk involves the inability to complete the registration process, in case of registration carried out in each point of sale with the support of the sales assistants, the phone number or email address are mandatory data. Failure to provide these data involves the inability to complete the registration process) and the data relating to purchases made at points of sale Intimissimi. These data include, for example, the price and type of products purchased. With customers’ consent, we may also use other information that they freely provide to us at the time of registration or concerning the way they interact with us (hereinafter, collectively, the "Data").

  More precisely, we could collect: 

  • optional information requested through the registration form or, in case of registration carried out in each point of sale, name, surname, address ZIP code, country and province are optional information;
  • the information that we may acquire by examining customers’ interaction with us, through email and newsletters, through our Internet sites and through the Apps that may be developed by us or by third parties (for more information, please consult the relevant privacy policies);
  • information that customers may share through the social networks to which they subscribe.  

  For which purposes we do process Personal Data and on what legal grounds?

  We may process Data, including by electronic means for these purposes:

  1. Loyalty Program Management
  Management of participation to the “My Intimissimi” Loyalty Program. The Data will be used to provide the discounts and benefits provided for those enrolled in the program and, more generally, for all related contractual and administrative obligations. The legal basis of the processing is the execution of the contract of subscription in the Loyalty Program.    
  2. Personalized assisted sale
  Provision of a personalized assisted sales service dedicated to members of the Loyalty Program who will be able to take advantage of the help and advice of our sales assistants in all our points of sale where the “My Intimissimi” Loyalty Program is active. Wherever customers are, they could receive the help and advice of our sales assistants, with information (e.g. for Intimissimi size, color or pattern) on items purchased in the previous 12 months at any point of sale Intimissimi or even online. Provided that Intimissimi is a global brand, such use of Data, based on our legitimate interest, allows us to improve the quality of our services at the point of sale and to ensure a consistent service to our customers who have joined the “My Intimissimi” Loyalty Program in all our stores. In any case, if customers do not wish to receive this assistance, it is sufficient that they, at the time of registration or even at a later time, ask their Data not be used for this purpose.
  3. Sending of commercial communications (“Direct Marketing”)
  With our customer’s consent, sending of commercial communications through the traditional paper mail service, e-mail, SMS, landline and mobile phone, carrying out market research and surveying the degree of satisfaction regarding products relating to all the brands of the Calzedonia Group (Calzedonia, Intimissimi, Atelier Emé, Tezenis, Falconeri and Signorvino). Subscription to the " My Intimissimi" Loyalty Program is in no way conditional on the release of consent to receive our commercial communications.    
  4. Profiling
  With our customer’s consent, sending of personalized commercial communications based on subscribers’ profile and purchasing and browsing habits as well as to develop products and services consistent with the preferences of our customers. Subscription to the “My Intimissimi” Loyalty Program is in no way conditional on the release of consent to profiling.
  In particular, in order to better understand our customers’ tastes and interest in our products and communications, we may examine - also through the use of automated systems – the information provided at the time of the registration to the “My Intimissimi” Loyalty Program, the purchases made at our Intimissimi points of sale in the last 12 months, the interest in our communications and newsletters, the attendance of our websites, the use of our Apps that may be developed by us or third parties, and the interest in our social channels, e.g. Facebook, (for more information, please consult the respective privacy notices).
  Finally, we may enrich the subscribers’ profile with statistical information that we may lawfully acquire from other sources: for example, in relation to their area of residence (such as demographic information, geo-referencing data, etc.) or to the electronic tools that they use to interact with us. In any case, this profiling activity is aimed at better personalizing our services and does not have any legal or other significant effect on our customers.  
  5. Statistical Analysis
  Creation of statistical reports and behavioral models in order to examine - in aggregate form - the effectiveness from an economic point of view of the commercial initiatives (e.g. launch of a new product) of Intimissimi and to address future commercial and promotional initiatives. In particular, we may examine information relating to our costumers’ purchases (also in relation with the other brands of Calzedonia Group), country of origin, age, gender, information obtained by examining their interaction with us, through e-mails, our websites and through the Apps that may be developed by us or by third parties (for more information, please consult the respective privacy notices). This use of Data, based on our legitimate interest, allows us to analyze - in pseudonymized form (therefore without information directly attributable to individual customers) - customer data to obtain strategic information relating to customer purchasing behavior, the ways in which customers interact with the company through the various communication channels and the effectiveness of commercial and promotional initiatives, to be able to compete with the main operators in the sector.  

  How long do we store our customers’ Data for? 

 • For the purposes named “Loyalty Program Management” and “Personalized assisted sale” Data will not be processed for longer than the time required to manage the participation to the “My Intimissimi” Loyalty Program. In any case, information about purchases and the interactions with us will not be processed for longer than 12 months from the date of collection.  
 • For the purpose named “Sending of commercial communications (“Direct Marketing”)” Data will be Kept until customers revoke their consent;  
 • For the purpose named “Profiling” data relating to the interactions with us will be kept for 12 months from the date of collection; the information relating to the purchases will, on the other hand, be kept for 3 years starting from the date of each purchase.
 • For the purpose named “Statistical Analysis” data relating to purchases will be kept - in pseudonymized form - for a period of five years. The other personal data will be kept - in pseudonymized form - for a period of two years.
 • Which are the Data Controllers?   

  The Data Controllers for the purposes named “Loyalty Program Management” and “Personalized assisted sale” are Calzedonia S.p.A. and Verudela d.o.o. Calzedonia S.p.A. and Verudela d.o.o. act as Joint Controllers since they together define the means and purposes of processing.
  The Data Controller for the purposes named “Sending of commercial communications (“Direct Marketing”)”, “Profiling” and “Statistical Analysis” is Calzedonia S.p.A.  

  To whom will we communicate our customers’ Data?

  To achieve the purposes for which we use Data, we need to communicate them to these categories of subjects:  

 • Calzedonia S.p.A. and Verudela d.o.o. staff, in charge with the management of the Loyalty Program;  
 • Employees of companies which, based on a commercial franchising relationship, manage “Intimissimi” points of sale;
 • Companies that manage the “Intimissimi” points of sale in the various countries where the “My Intimissimi” Loyalty Program is active.
 • Calzedonia S.p.A. suppliers (e.g. service providers and IT platforms, consultants): these subjects are appointed as Data Processors by Calzedonia S.p.A., through the signing of a specific contract.
 • How will the transfer of our costumer’s Data to non-EU countries be regulated? 

  Personal data collected may be transferred outside the European Union. In this case, the transfer will take place in compliance with the provisions of EU Regulation 2016/679 ("GDPR") (in particular, the data will be transferred only after signing the Standard Contractual Clauses approved by the EU Commission with decision 2021/914 / EU or to countries able to guarantee an adequate level of protection of personal data and therefore recipients of an Adequacy Decision adopted by the EU Commission).  

  What are the rights the subscribers in the Loyalty Program can exercise as Data Subjects? 

  The “My Intimissimi” Loyalty Program subscribers, as Data Subjects, can exercise the rights that the GDPR grants to them over their personal data by writing to privacy@calzedonia.com      
  We undertake to respond to the request as soon as possible and in any case no later than thirty days from receipt of the report. In some cases, we will ask for a copy of an identification document if, in connection with the request, it becomes necessary to verify the identity of the applicant.  
  In particular, the Data Subject can exercise the following rights:

 • Right of access, i.e., the right to know if a processing of personal data concerning her/him is in progress and, if confirmed, to obtain a copy of such data and be informed about the origin of the data, the categories of personal data processed, the recipients of the data, the purposes of the processing, the existence of an automated decision-making process (including profiling), the data retention period, the rights provided for by the applicable law;    
 • Right to request the correction or integration of the data;
 • Right to request the deletion of personal data if such data are no longer necessary for the purposes for which they were collected, or if we are no longer authorized to process them;  
 • Right to obtain the limitation of the processing of personal data in the following cases:
  i) the Data Subject has contested the accuracy of the personal data. She/He can request a processing limitation for the period necessary to verify the accuracy of the data;
  ii) we are no longer authorized to process the data, and instead of deleting them, it is possible to ask us to limit their use;
  iii) if the personal data in our possession, despite being no longer necessary for the purposes for which they were collected, are necessary for the Data Subject to ascertain, exercise or defend a right in court; 
 • Right to data portability, i.e., the right to receive personal data concerning him/her in a structured format, commonly used and readable by an automatic device, as well as the right to request for such data to be transmitted to another Data Controller;
 • Right to revoke the consent, for the processing based on it;
 • Right to oppose at any moment to the processing of personal data based on our legitimate interest.
  The Data Subject also has the right to lodge a complaint with the competent data protection supervisory authority if she/he believes that the processing conflicts with the provisions of the applicable laws.
 • How can subscribers in the Loyalty Program change their preferences or withdraw consent? 

  At any time, subscribers in the Loyalty Program may check, modify or revoke their consent in relation to the purposes named “Sending of commercial communications (“Direct Marketing”)” and “Profiling” (including by declaring that they do not wish to receive commercial information by email and/or text messages) and/or request that their Data not be used for the purpose named “Personalized assisted sale”.

  Regarding the registration carried out by website, subscribers in the Loyalty Program can change their preferences:  

  • by using their registration account, under privacy preferences section;
  • by contacting our Customer Service;
  • by contacting the Data Controller or the Data Protection Officer.
   Regarding the registration carried out in each point of sale:
  • by creating an account and using the same data provided for the registration;
  • by contacting our Customer Service
  • by contacting the Data Controller or the Data Protection Officer.

  How to contact Calzedonia S.p.A., Verudela d.o.o. and the Data Protection Officer of Calzedonia S.p.A. to exercise Data Subject’s rights?

  Customers may exercise their rights by writing to the Data Controllers, and/or Data Protection Officer of Calzedonia S.p.A. at the address below:


  Calzedonia S.p.A.
  Email: privacy@calzedonia.com
  Registered office: Via Monte Baldo 20, Dossobuono di Villafranca, Verona, Italy.  
  The Data Protection Officer of Calzedonia S.p.A.: dpo@calzedonia.com
  Verudela d.o.o.
  Email: privacy@calzedonia.com  
  Registered office: Anžurjeva ulica 2d, 1260 Ljubljana Polje, Slovenia  
  This Privacy Notice may be subject to changes and updates because of changes concerning the way we process customers’ Data or other information provided to them hereunder. Any changes will ensure, in any case, the full protection of their rights. If any changes are made that may limit the guarantees for the protection of their Data or their rights with respect to the current version, before the processing of their Data begins in the new manner, they will be promptly informed through the contacts provided and they will be guaranteed the right to cancel from the “My Intimissimi” Loyalty Program or, in any case, to modify their consents and preferences. In any event, we invite our customers to review the updated Privacy Policy published on the Site from time to time.

  12. contacts.

  For any other information relating to ‘My Intimissimi’ Card, the Customer can check the website www.intimissimi/si, or contact customer care at 0458613600 (The number is subject to charges. The cost is equivalent to the national call rates, the rate depends on the telephone company.), Or at each ‘Intimissimi’ and ‘Intimissimi Uomo’ sales outlet participating in the initiative.
  I confirm that I have read the above Regulations and Terms of Use, that I have understood their content and that I accept everything provided therein

  Last Update: 27.03.2024.

  Visit the online store for your country:
  United States