UNDERKLÄDESERBJUDANDE: 3X2, 6X4, 9X6 -

Premiss

CALZEDONIA SVERIGE AB, ett bolag under ledning och koordinering av Calzedonia Holding SpA, med säte i Stockholm (SE), 111 60 Stockholm Holländargatan 20, Sverige och förvaltningskontoret i Stockholm (SE), 111 60 Holländargatan 20, organisationsnummer 556936-8995, erbjuder rabatter, fördelar och tjänster i "Intimissimi"-butiker (både direkt och anslutna, deltar i kampanjen) och på www.intimissimi.com/myintimissimi till kunder som vill dra nytta av dem.

För att dra nytta av dessa fördelar måste kunderna inneha ett "MY Intimissimi"-kort: utfärdande av "My Intimissimi"-kortet (nedan kallat "My Intimissimi"-kortet) och dess användning regleras av följande villkor (nedan kallade "Regler"), som "Kund-innehavare" måste läsas noggrant.

Aktivering av "My Intimissimi"-kortet, via de metoder som anges i punkt 6 nedan, innebär att kunden accepterar dessa regler.

Calzedonia Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra dessa Regler, inklusive delvis, från tid till annan och de resulterande ändringarna ska träda i kraft 10 (tio) dagar i följd efter att de publicerats på www.intimissimi.com/myintimissimi.

I händelse av att "Kundinnehavaren" inte accepterar de ändringar som gjorts, har denne rätt att avbryta sin registrering. Denna rättighet kan i vilket fall som helst utövas när som helst i enlighet med följande.

Användning av Kortet, efter det att ändringarna har blivit tillämpliga, ska dock innebära godkännande, underförstått, av de ändringar som tillämpas.

Calzedonia Sverige AB förbehåller sig också rätten att tillfälligt eller permanent avbryta detta lojalitetsprogram när som helst, utan att kunden har någon rätt att klaga (med förbehåll för att eventuella rättigheter som redan innehas av Kundinnehavarna vid den tidpunkten upprätthålls), genom att meddela avstängningen på sin webbplats på www.intimissimi.com/myintimissimi och/eller i butiker som deltar i initiativet.

Dessa regler finns alltid tillgängliga för konsultation på www.intimissimi.com/myintimissimi.

1. Arrangör

CALZEDONIA SVERIGE AB, ett bolag under ledning och koordinering av Calzedonia Holding SpA, med säte i Stockholm (SE), 111 60 Holländaregatan 20, organisationsnummer 556936-8995.

2. Deltagande kanaler

• Alla ”Intimissimi” och ”Intimissimi Uomo”-butiker, oavsett om dessa sköts direkt av Calzedonia Finanziaria - Dutch Branch (s.k. "direct stores") eller anslutna och därför sköts av andra företag (s.k. "anslutna butiker"), som deltar i systemet genom att visa tillhörande reklammaterial och information. En lista över de butiker som deltar i programmet finns på www.intimissimi.com/myintimissimi.
• E-handelswebbplats www.intimissimi.com

3. Territorium

Sveriges nationella territorium.

4. Typ / namn / syfte med schemat / varaktighet

Denna kampanj är ett lojalitetssystem som innebär att man samlar poäng på ett kort som heter "My Intimissimi" och erbjuder exklusiva fördelar till innehavare av detta kort.

Syftet med systemet är att uppmuntra kundlojalitet genom ett lojalitetssystem som erbjuder fördelar för kunder som har ett "My Intimissimi"-kort.

Med förbehåll för bestämmelserna som anges under Premissen ovan, under punkt 7 ("Hur det fungerar") och punkt 10 ("Avbrott av systemet - Kortavaktivering - Diverse"), har "My Intimissimi"-kortet inget utgångsdatum.

5. Erhållare

Slutkunder som är minst arton år och innehar ett "My Intimissimi"-kort enligt registrerings- och driftsvillkoren nedan.

6. Hur man registrerar sig

Kortet för att få "Status Silver" kan släppas till kunden i digitalt format direkt från ett av försäljningsställena i de territorier som anges i punkt 8.1 eller via webbplatsen www.intimissimi.com/myintimissimi. Kunden måste sedan "aktivera" ovan nämnda kort på www.intimissimi.com/myintimissimi eller direkt i varje försäljningsställe med stöd av försäljningsassistenterna.

Registrering för "My Intimissimi"-kortet kräver att ett specifikt "My Intimissimi"-konto skapas, vilket ger kunden tillgång till sin egen personliga sida på varumärkets e-handelswebbplats. Det "tomma" kortet som ges till kunden kan användas omedelbart genom att koppla det till ett köp, men köpet ska anses giltigt i syfte att samla poäng först när kortet är "aktiverat": datumet för abonnemang på systemet ska vara antingen datum för det första köpet eller datumet för registrering/aktivering, beroende på vilket som är tidigare. Registreringsprocessen kommer att förhindra minderåriga kunder från att prenumerera på lojalitetssystemet. Aktiverings- och registreringsprocedurerna överensstämmer med integritetslagstiftningen. "My Intimissimi"-kortet är personligt och får inte överföras. Varje kund får inte aktivera andra kort medan ett kort fortfarande är giltigt. "My Intimissimi"-kortet är endast för privat bruk och kommersiellt bruk är inte tillåtet. Om ett "Mitt Intimissimi"-kort skulle förloras eller bli stulet, måste kunden begära ett ersättningsobjekt i någon "Intimissimi"- eller "Intimissimi Uomo"-butik som deltar i programmet: efter att ha verifierat kundens identifieringsuppgifter, kommer det förlorade/stulna kortet att annulleras och Kunden kommer omedelbart att få en ny, som gör det möjligt för honom/henne att återvinna eventuella poäng som redan har samlats in och inte använts. Kunder kan när som helst fritt be om att få sitt medlemskap i lojalitetssystemet uppsagt genom att kontakta kundtjänst på 0200883755 eller via www.intimissimi.com/myintimissimi.

7. Hur det fungerar

"My Intimissimi"-kortet tillåter kunder att få 3 olika STATUS genom att tjäna lojalitetspoäng på sina köp. Kunder kommer att få en ökande nivå av förmåner i enlighet med deras status.

" Silver status":

 • • Detta uppnås omedelbart när det "tomma" kortet aktiveras/registreras;
 • • När kunder med "Silver Status" har tjänat 200 poäng, flyttas de upp till nästa nivå: "Gold Status", och kommer omedelbart att krediteras med eventuella poäng som överstiger de som användes för att få den nya statusen;
 • • "Silver Status" Kunder som inte tjänar 200 poäng inom 365 dagar från det datum de registrerade sig kommer att förbli på "Silver Status"-nivån och deras poängsaldo kommer att nollställas.
 • • "Silver Status"-kunder som tjänar 1 000 poäng innan de uppnår "Gold Status" kommer att befordras direkt till "Platinum Status" och kommer omedelbart att krediteras med eventuella poäng som överstiger de som används för att få den nya statusen.

" Gold status":

 • • Kunder får denna status när de har tjänat 200 poäng. Den nya statusen kommer omedelbart att krediteras med eventuella poäng som överstiger de som användes för att flyttas upp till nästa nivå;
 • • När de har tjänat 1 000 poäng, befordras kunderna till "Platinum Status" och krediteras omedelbart med eventuella poäng som överstiger de som användes för att få den nya statusen;
 • • Ett år efter att ha fått " Gold status" och varje år efter det, kunder:
 • • kommer att behålla "Gold Status" i ytterligare ett år om de har tjänat mellan 200 och 999 poäng, kommer hans/hennes poängsaldo att nollställas;
 • • återgår till "Silver Status" och får sitt poängsaldo annullerat om de har tjänat mindre än 200 poäng.

"Platinum Status":

 • • Kunder kommer att få "Platinum Status" om de har tjänat 800 poäng sedan de fick "Gold Status" eller 1 000 poäng sedan de fick "Silver Status". Befordrade kunder kommer omedelbart att krediteras med eventuella poäng som överstiger de som användes för att befordras till nästa nivå;
 • • Ett år efter att ha fått "Platinum Status", och varje år efter det, kunder:
 • • kommer att behålla "Platinum Status" i ytterligare ett år om de har tjänat minst 1 000 poäng, med eventuella poäng som överstiger de som används för att behålla denna status;
 • • kommer att återgå till "Gold Status" och få sitt poängsaldo annullerat om de har tjänat mindre än 1 000 poäng.

Varje statusändring, såväl som all kommunikation om deltagande i lojalitetssystemet, som är absolut oumbärliga för att tillhandahålla de tjänster som är kopplade till det (såsom till exempel bekräftelse av prenumeration/uppsägning, statusändring, specialrabatterbjudanden eller exklusiva erbjudanden gåvor) måste anses nödvändiga för att själva systemet ska fungera.

Genom att acceptera dessa regler samtycker kunden därför till att ta emot nämnda meddelanden, som kommer att skickas till de adresser som anges på registreringsformulären för systemet. Vägran att ta emot nämnda meddelanden ska hindra Calzedonia Sverige från att implementera systemet och tillhandahålla de tjänster som är kopplade till det. Varje vägran som uttrycks under programmets gång ska resultera i ett automatiskt avbrott av detsamma.

8. tjäna poäng

Lojalitetspoäng kommer automatiskt att tillskrivas "My Intimissimi"-kortet som aktiveras vid varje köp som görs i en "Intimissimi" eller "Intimissimi Uomo"-butik som deltar i programmet eller via e-handelswebbplatsen på www.intimissimi.com/se/myintimissimi. För att få poängen som härrör från e-handelsköpen tilldelade kortet ska kunden tidigare registrera sitt kortnummer under sitt e-handelskonto. Införandet av kortnumret ska endast göras en gång och, för följande köp, kommer systemet automatiskt att komma ihåg det.

En poäng ges för varje spenderade 10 SEK, avrundat nedåt (t.ex. 10 SEK= 1 poäng).

För att vara berättigad till poäng måste Kunder legitimera sig innan kvittot skrivs ut genom att visa upp sitt "My Intimissimi"-kort eller genom att ange sitt efternamn och namn eller den e-postadress som användes för att aktivera kortet. Vid onlineköp måste kunderna komma åt webbplatsen genom att ange sina uppgifter.

Om kortinnehavaren inte kan uppvisa legitimation på det sätt som anges ovan kommer poäng inte att tjänas in och det kommer inte att vara möjligt att få dem intjänade i efterhand. Kunder kan kontrollera sitt poängsaldo när som helst genom att begära det i valfri "Intimissimi" eller "Intimissimi Uomo"-butik som deltar i programmet eller via webbplatsen www.intimissimi.com/se/myintimissimi. Poäng kommer att tilldelas och registreras dagligen av systemet; vid tekniska problem kan de tillgodoräknas inom en längre tid om högst 15 dagar.

Returnerade varor kommer att resultera i att poäng debiteras enligt samma kriterier som används för att intjäna poäng.

Utfärdande av ett "Presentkort Intimissimi" kommer att resultera i ett intjänande av motsvarande antal poäng. Efterföljande köp som betalas delvis/helt med ett presentkort av innehavaren av detsamma kommer därför inte att tjäna några poäng för den del av köpet som betalas för med hjälp av presentkortet.

Kampanjer som involverar dubbla eller trippelpoäng kan organiseras och dessa kommer att annonseras i enlighet med detta. Kortet är inte på något sätt ett betalkort; de poäng som krediteras till den kan inte överföras eller omvandlas till kontanter eller varor.

8.1. Tjäna poäng och förmåner i andra länder

Kunden som innehar "My Intimissimi"-kortet kommer att samla poäng även genom köp på försäljningsställen som finns i de territorier som anges nedan.

Ovannämnda samlarpoäng kommer att tillåta de intjänade poängen att nå status och använda priserna som tillhandahålls under dessa villkor i Sverige.

Lojalitetspoängen kommer att tilldelas på kundens "My Intimissimi"-kort enligt tabellen nedan.

Endast för köp i Ryssland kommer lojalitetspoängen att krediteras under förutsättning att lojalitetskortet uppvisas i förväg.

8.2. Tjäna poäng och förmåner i andra länder

 • • LAND: ÖSTERRIKE
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 POÄNG = 1 EURO SPENDERAD
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Statusnamn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • LAND: BELGIEN
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 EUR = 1 POÄNG
 • • NIVÅ 1 : Namn Status: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Namnstatus: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Namnstatus: PLATINUM
 • • LAND: CYPERN
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 POÄNG = 1 EURO SPENDERAD
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • LAND: TJECKIEN
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 25 CZK = 1 POINT
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • LAND: ESTLAND
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 POÄNG = 1 EURO SPENDERAD
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • LAND: FRANKRIKE
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 POÄNG = 1 EURO SPENDERAD
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PRIVILÈGE
 • • LAND: TYSKLAND
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 POÄNG = 1 EURO SPENDERAD
 • • NIVÅ 1: Statusnamn - SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • LAND: HONGKONG
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 10 HKD = 1 POÄNG
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • LAND: UNGERN
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 400 HUF = 1 POÄNG
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • LAND: ITALIEN
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 POÄNG = 1 EURO SPENDERAD
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • LAND: JAPAN
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 POÄNG = 1 EURO SPENDERAD
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • LAND: LITAUEN
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 POÄNG = 1 EURO SPENDERAD
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • LAND: LUXEMBOURG
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 POÄNG = 1 EURO SPENDERAD
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • LAND: MALTA
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 POÄNG = 1 EURO SPENDERAD
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • LAND: NEDERLÄNDERNA
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 POÄNG = 1 EURO SPENDERAD
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • LAND: POLEN
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 POÄNG = 4 PLN SPENDERAD
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • LAND: PORTUGAL
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 POÄNG = 1 EURO SPENDERAD
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • LAND: RUMÄNIEN
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 POÄNG = 5 LEI SPENDERAD
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • COUNTRY: RUSSIA
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 POÄNG = 1 RUB SPENDERAD
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • LAND: SLOVAKIEN
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 POÄNG = 1 EURO SPENDERAD
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • LAND: SLOVAKIEN
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 POÄNG = 1 EURO SPENDERAD
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • LAND: SPANIEN
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 POÄNG = 1 EURO SPENDERAD
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • LAND: SCHWEIZ
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 POÄNG = 1 EURO = 1 CHF SPENDERAD
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • COUNTRY: UKRAINA
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 POÄNG = 50 UAH SPENDERAD
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • LAND: UNITED KINGDOM
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 POÄNG = 1 GBP SPENDERAD
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM
 • • LAND: USA
 • • POÄNGVÄRDE UNDER LOKAL VALUTA: 1 POÄNG = 1 USD SPENDERAD
 • • NIVÅ 1 - Status Namn: SILVER
 • • NIVÅ 2 - Status Namn: GOLD
 • • NIVÅ 3 - Status Namn: PLATINUM

Kunden som innehar "My Intimissimi"-kortet och som kommer att köpa på försäljningsställen i territorierna ovan, kan dra nytta, exklusivt vid köptillfället och som en extra förmån, från rabatterna från varje land till kundens status .

9. Förmåner

Kunder som innehar "My Intimissimi" kortet kan dra nytta av många rabatter, kampanjer, priser och speciella initativ, som kommer på ett lämpligt sätt att annonseras och kommuniceras från tid till tid. Kunder kan endast dra nytta av de speciella förmånerna genom att presentera sitt "My Intimissimi" kort. Följande förmåner kommer att gälla:

 • Gratis leveranser och returer på e-handelsköp för alla Status-innehavare;
 • • Vid registrering med en e-postadress får kunder en 20% rabattkupong, giltig i 14 dagar från utfärdandedatumet, med minsta köpkrav av 599 SEK; Kupongen kommer att vara kumulerbar med andra erbjudanden (gäller ej reor).
 • • För kunder med Guldstatus: för varje 200 poäng som tjänas, utfärdas en 99 SEK rabattkupong, giltig i 30 dagar från utfärdandedatumet vid ett minimiköp på 599 SEK; Kupongen kommer att vara kumulerbar med andra erbjudanden och rabatter (gäller ej reor).
 • • För kunder med Platinumstatus: för varje 200 poäng som tjänas, utfärdas en 299 SEK rabattkupong, giltig i 30 dagar från utfärdandedatumet vid ett minimiköp på 999 SEK; Kupongen kommer att vara kumulerbar med andra erbjudanden och rabatter (gäller ej reor).
 • • För kunder med Silverstatus: På sin födelsedag och endast under 7 dagar före och 21 dagar efter sin födelsedag har kunder med Silverstatus rätt till dubbla poäng på inköp;
 • • För kunder med Guldstatus: På sin födelsedag och endast under 7 dagar före och 21 dagar efter sin födelsedag har kunder med Guldstatus rätt till 20% rabatt på ett enda köp (gäller ej erbjudanden eller rabatterade.
 • • För kunder med Platinumstatus: På sin födelsedag och endast under 7 dagar före och 21 dagar efter sin födelsedag har kunder med Platinumstatus rätt till en 499 SEK rabatt på ett köp. Kupongen kommer att vara kumulerbar med andra erbjudanden (gäller ej reor).

10. avbrott i systemet – kortavaktivering – diverse

Calzedonia Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra, avbryta eller avbryta lojalitetssystemet "Mitt Intimissimi"-kort och tillhörande tjänster när som helst och efter eget gottfinnande.

Said changes, suspensions and interruptions will be communicated by means of a suitable notice on the www.intimissimi.com website and/or at the stores participating in the scheme.

Nämnda ändringar, avstängningar och avbrott kommer att meddelas med hjälp av ett lämpligt meddelande på webbplatsen www.intimissimi.com och/eller i de butiker som deltar i programmet. 

Utan att det påverkar någon annan rättighet som fastställs i lag, inklusive rätten till skadestånd, har Calzedonia Sverige AB rätt att återkalla Kundens rätt att använda kortet och avaktivera det i det fall kortet används i strid med villkoren enligt dessa regler eller i händelse av olaglig och bedräglig användning eller användning som är skadlig för bilden av "Intimissimi" och dess varumärke.

Calzedonia Sverige AB förbehåller sig vidare, med förbehåll för uppsägning, rätten att avaktivera "Mitt Intimissimi"-kortet och tillhörande aktivering/registrering i händelse av att Kortet inte används eller Kunden förblir inaktiv under en period som överstiger 5 år. Återkallelse och avaktivering ska resultera i att Kunden inte längre kan dra nytta av de fördelar och tjänster som erbjuds av "My Intimissimi"-kortet.

Calzedonia Sverige AB ansvarar inte för några konsekvenser, direkta eller indirekta, förknippade med funktionsfel i lojalitetssystemet som ligger utanför dess kontroll.

11. Sekretessmeddelande

Företagen i Calzedonia Group bryr sig om integritet och skydd av personuppgifter. Vi vill härmed informera kunder om hur vi behandlar deras personuppgifter efter registreringen till "My Intimissimi" lojalitetsprogram.   


Vilka kategorier av personuppgifter kommer vi att använda?

Vi behöver behandla de personuppgifter som lämnats till oss vid tidpunkten för registreringen (underlåtenhet att tillhandahålla uppgifterna markerade med en asterisk innebär oförmåga att slutföra registreringsprocessen, i händelse av registrering utförd i varje försäljningsställe med stöd av Försäljningsassistenter, telefonnummer eller e-postadress är obligatoriska uppgifter. Underlåtenhet att tillhandahålla dessa uppgifter innebär oförmåga att slutföra registreringsprocessen) och uppgifterna om inköp gjorda på Intimissimi försäljningsställen. Dessa uppgifter inkluderar till exempel pris och typ av köpta produkter. Med kundernas samtycke kan vi också använda annan information som de fritt tillhandahåller oss vid tidpunkten för registreringen eller om hur de interagerar med oss (hädanefter, tillsammans, "Datan"). 

Mer exakt kan vi samla in:

 • valfri information som begärs via registreringsformuläret eller, i händelse av registrering utförd på varje försäljningsställe, namn, efternamn, adress Postnummer, land och provins är frivillig information; 
 • informationen som vi kan inhämta genom att undersöka kunders interaktion med oss, via e-post och nyhetsbrev, via våra webbplatser och via appar som kan utvecklas av oss eller av tredje part (för mer information, se relevanta sekretesspolicyer) ; 
 • information som kunder kan dela via de sociala nätverk som de prenumererar på.

För vilka ändamål behandlar vi personuppgifter och på vilka rättsliga grunder?

Vi kan behandla data, inklusive på elektronisk väg för dessa ändamål:

1. Hantering av lojalitetsprogram
Hantering av deltagande i "My Intimissimi" lojalitetsprogram. Uppgifterna kommer att användas för att tillhandahålla rabatter och förmåner för dem som är inskrivna i programmet och, mer generellt, för alla relaterade kontraktuella och administrativa förpliktelser. Den rättsliga grunden för behandlingen är genomförandet av prenumerationsavtalet i lojalitetsprogrammet.
2. Personlig assisterad försäljning
Tillhandahållande av en personlig assisterad försäljningstjänst dedikerad till medlemmar i lojalitetsprogrammet som kommer att kunna dra nytta av hjälp och råd från våra säljare på alla våra försäljningsställen där lojalitetsprogrammet "My Intimissimi" är aktivt. Var kunderna än är kan de få hjälp och råd från våra försäljningsassistenter, med information (t.ex. för Intimissimi-storlek, färg eller mönster) om artiklar som köpts under de senaste 12 månaderna vid alla försäljningsställen Intimissimi eller till och med online. Förutsatt att Intimissimi är ett globalt varumärke, tillåter sådan användning av Data, baserat på vårt berättigade intresse, oss att förbättra kvaliteten på våra tjänster vid försäljningsstället och att säkerställa en konsekvent service till våra kunder som har gått med i "My Intimissimi" Lojalitetsprogram i alla våra butiker. I vilket fall som helst, om kunder inte vill få denna hjälp, är det tillräckligt att de, vid tidpunkten för registreringen eller till och med vid ett senare tillfälle, ber sina uppgifter att inte användas för detta ändamål. 
3. Sändning av kommersiell kommunikation ("Direktmarknadsföring")
Med vår kunds samtycke, sändning av kommersiell kommunikation via den traditionella pappersposttjänsten, e-post, SMS, fast telefon och mobiltelefon, utför marknadsundersökningar och kartläggning av graden av tillfredsställelse med produkter relaterade till alla varumärken i Calzedonia Group (Calzedonia) , Intimissimi, Atelier Emé, Tezenis, Falconeri och Signorvino). Prenumeration på lojalitetsprogrammet "My Intimissimi" är inte på något sätt villkorat av att samtycke lämnas för att ta emot vår kommersiella kommunikation.   
4. Profilering
Med vår kunds samtycke, sändning av personlig kommersiell kommunikation baserat på abonnenters profil och köp- och surfvanor samt för att utveckla produkter och tjänster som överensstämmer med våra kunders preferenser. Prenumeration på lojalitetsprogrammet "My Intimissimi" är inte på något sätt villkorat av att samtycke till profilering lämnas.   
I synnerhet, för att bättre förstå våra kunders smak och intresse för våra produkter och kommunikationer, kan vi undersöka - även genom användning av automatiserade system - informationen som lämnades vid tidpunkten för registreringen till "My Intimissimi" lojalitetsprogram, köpen som gjorts på våra Intimissimi försäljningsställen under de senaste 12 månaderna, intresset för vår kommunikation och nyhetsbrev, besökandet av våra webbplatser, användningen av våra appar som kan utvecklas av oss eller tredje part, och intresset för vår sociala kanaler, t.ex. Facebook, (för mer information, se respektive sekretessmeddelanden). 
Slutligen kan vi berika prenumeranternas profil med statistisk information som vi lagligen kan förvärva från andra källor: till exempel i förhållande till deras bostadsområde (såsom demografisk information, georeferensdata, etc.) eller till elektroniska verktyg som de använder för att interagera med oss. I vilket fall som helst syftar denna profileringsaktivitet till att bättre anpassa våra tjänster och har ingen juridisk eller annan betydande effekt på våra kunder.
5. Hur länge lagrar vi våra kunders data?
Skapande av statistiska rapporter och beteendemodeller för att undersöka - i aggregerad form - effektiviteten ur ekonomisk synvinkel av de kommersiella initiativen (t.ex. lansering av en ny produkt) av Intimissimi och för att ta itu med framtida kommersiella och marknadsföringsinitiativ. I synnerhet kan vi undersöka information som rör våra kunders köp (även i samband med andra varumärken från Calzedonia Group), ursprungsland, ålder, kön, information som erhållits genom att undersöka deras interaktion med oss, via e-post, våra webbplatser och genom apparna som kan utvecklas av oss eller av tredje part (för mer information, se respektive sekretessmeddelanden). Denna användning av data, baserat på vårt berättigade intresse, gör det möjligt för oss att analysera - i pseudonymiserad form (därför utan information som direkt kan hänföras till enskilda kunder) - kunddata för att erhålla strategisk information om kundernas köpbeteende, de sätt på vilka kunder interagerar med företag genom de olika kommunikationskanalerna och effektiviteten av kommersiella och PR-initiativ, för att kunna konkurrera med de viktigaste aktörerna i sektorn.  

Hur länge lagrar vi våra kunders data? 

 • För ändamålen som kallas "Lojalitetsprogramhantering" och "Personlig assisterad försäljning" kommer data inte att behandlas längre än den tid som krävs för att hantera deltagandet i lojalitetsprogrammet "Mitt Intimissimi". Hur som helst kommer information om köp och interaktionerna med oss inte att behandlas längre än 12 månader från insamlingsdatumet. 
 • För ändamålet "Sändning av kommersiell kommunikation ("Direktmarknadsföring")" kommer data att sparas tills kunder återkallar sitt samtycke;  
 • För ändamålet som kallas "Profilering" kommer data relaterade till interaktioner med oss att sparas i 12 månader från insamlingsdatumet; informationen som hänför sig till köpen kommer å andra sidan att sparas i 3 år från och med dagen för varje köp.
 • För det ändamål som kallas "Statistisk analys" kommer uppgifter om köp att sparas - i pseudonymiserad form - under en period av fem år. Övriga personuppgifter kommer att sparas - i pseudonymiserad form - under en period av två år. 
 • Vilka är de personuppgiftsansvariga?

  De personuppgiftsansvariga för ändamålen som kallas "Lojalitetsprogramhantering" och "Personlig assisterad försäljning" är Calzedonia S.p.A. och Calzedonia Sverige AB. Calzedonia S.p.A. och Calzedonia Sverige AB fungerar som Joint Controllers eftersom de tillsammans definierar medlen och syften för behandlingen. 
  Den personuppgiftsansvarige för ändamålen "Sändning av kommersiell kommunikation ("Direktmarknadsföring"), "Profilering" och "Statistisk analys" är Calzedonia S.p.A.

  Till vem kommer vi att kommunicera våra kunders data?

  För att uppnå de syften som vi använder data för måste vi kommunicera dem till dessa kategorier av ämnen:

 • Calzedonia S.p.A. och Rubicon Retail Limited-personal, som ansvarar för förvaltningen av lojalitetsprogrammet;
 • Anställda i företag som, baserat på ett kommersiellt franchiseavtal, förvaltar "Intimissimi" försäljningsställen; 
 • Företag som hanterar "Intimissimi" försäljningsställen i de olika länder där lojalitetsprogrammet "My Intimissimi" är aktivt. 
 • Calzedonia S.p.A. leverantörer (t.ex. tjänsteleverantörer och IT-plattformar, konsulter): dessa personer utses till databehandlare av Calzedonia S.p.A. genom undertecknandet av ett specifikt kontrakt. 
 • Hur kommer överföringen av våra kunders data till länder utanför EU att regleras?

  Personuppgifter som samlas in kan komma att överföras utanför Europeiska unionen. I det här fallet kommer överföringen att ske i enlighet med bestämmelserna i EU-förordning 2016/679 ("GDPR") (i synnerhet kommer uppgifterna att överföras först efter undertecknande av standardavtalsklausulerna som godkänts av EU-kommissionen med beslut 2021/ 914 / EU eller till länder som kan garantera en adekvat skyddsnivå för personuppgifter och därför mottagare av ett lämplighetsbeslut som antagits av EU-kommissionen).  

  Vilka rättigheter kan prenumeranter i lojalitetsprogrammet utöva som registrerade?

  Prenumeranter på "My Intimissimi" lojalitetsprogram, som registrerade, kan utöva de rättigheter som GDPR ger dem över deras personuppgifter genom att skriva till privacy@calzedonia.com 
  Vi åtar oss att svara på begäran så snart som möjligt och i alla fall senast trettio dagar från mottagandet av rapporten. I vissa fall kommer vi att be om en kopia av en identifikationshandling om det i samband med begäran blir nödvändigt att verifiera den sökandes identitet.
  I synnerhet kan den registrerade utöva följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång, det vill säga rätten att få veta om en behandling av personuppgifter som rör henne/honom pågår och, om den bekräftas, få en kopia av sådana uppgifter och få information om uppgifternas ursprung, kategorierna av personuppgifter uppgifter som behandlas, mottagarna av uppgifterna, ändamålen med behandlingen, förekomsten av en automatiserad beslutsprocess (inklusive profilering), datalagringsperioden, rättigheterna enligt tillämplig lag;
 • Rätt att begära rättelse eller integration av uppgifterna;
 • Rätt att begära radering av personuppgifter om sådana uppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in, eller om vi inte längre är behöriga att behandla dem;
 • Rätt att få begränsning av behandlingen av personuppgifter i följande fall:
  i) den registrerade har ifrågasatt riktigheten av personuppgifterna. Hon/Han kan begära en behandlingsbegränsning för den period som krävs för att verifiera uppgifternas riktighet;
  ii) vi är inte längre behöriga att behandla uppgifterna, och istället för att radera dem är det möjligt att be oss att begränsa användningen av dem;
  iii) om personuppgifterna i vår besittning, trots att de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in, är nödvändiga för att den registrerade ska kunna fastställa, utöva eller försvara en rättighet i domstol;
 • Rätt till dataportabilitet, det vill säga rätten att ta emot personuppgifter om honom/henne i ett strukturerat format, vanligen använt och läsbart av en automatisk enhet, samt rätten att begära att sådan information överförs till en annan personuppgiftsansvarig;
 • Rätt att återkalla samtycke, för behandlingen som baseras på det;
 • Rätt att när som helst motsätta sig behandling av personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse.
  Den registrerade har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd om hon/han anser att behandlingen strider mot bestämmelserna i tillämplig lag.
 • Hur kan prenumeranter i lojalitetsprogrammet ändra sina preferenser eller dra tillbaka samtycke?

  Prenumeranter i lojalitetsprogrammet kan när som helst kontrollera, ändra eller återkalla sitt samtycke i förhållande till syftena som benämns "Sändning av kommersiell kommunikation ("Direktmarknadsföring")" och "Profilering" (inklusive genom att deklarera att de inte vill ta emot kommersiell information via e-post och/eller textmeddelanden) och/eller begär att deras data inte används för ändamålet som kallas "Personlig assisterad försäljning".   

  När det gäller registreringen som utförs av webbplatsen kan prenumeranter i lojalitetsprogrammet ändra sina preferenser:

  • genom att använda sitt registreringskonto, under avsnittet med sekretessinställningar;
  • genom att kontakta vår kundtjänst;
  • genom att kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet.
   Angående registreringen som görs i varje försäljningsställe:
  • genom att skapa ett konto och använda samma data som tillhandahålls för registreringen;
  • genom att kontakta vår kundtjänst
  • genom att kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet.

  Så här kontaktar du Calzedonia S.p.A., Calzedonia Sverige AB och dataskyddsombudet för Calzedonia S.p.A. att utöva den registrerades rättigheter?

  Kunder kan utöva sina rättigheter genom att skriva till de personuppgiftsansvariga och/eller dataskyddsombudet för Calzedonia S.p.A. på adressen nedan: 


  Calzedonia S.p.A.
  E-post: privacy@calzedonia.com
  Registrerat kontor: Via Monte Baldo 20, Dossobuono di Villafranca, Verona, Italien.   
  Dataskyddsombudet för Calzedonia S.p.A.: dpo@calzedonia.com
  Calzedonia Sverige AB
  E-post: privacy@calzedonia.com
  Säte: Holländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.  
  Detta integritetsmeddelande kan komma att bli föremål för ändringar och uppdateringar på grund av ändringar som rör hur vi behandlar kunders data eller annan information som tillhandahålls dem nedan. Eventuella ändringar säkerställer, i alla fall, fullt skydd av deras rättigheter. Om några ändringar görs som kan begränsa garantierna för skyddet av deras data eller deras rättigheter med avseende på den aktuella versionen, innan behandlingen av deras data börjar på det nya sättet, kommer de omedelbart att informeras via de angivna kontakterna och de kommer att garanteras rätten att avbryta från lojalitetsprogrammet "My Intimissimi" eller, i vilket fall som helst, att ändra deras samtycke och preferenser. Under alla omständigheter uppmanar vi våra kunder att granska den uppdaterade integritetspolicyn som publiceras på webbplatsen då och då.

  Senast uppdaterad: 2024-03-27

  Besök webbutiken för ditt land:
  Förenta Staterna