Udržitelnost

#intimissimicares Intimissimi bylo vždy blízké téma ekologie a trvale udržitelného rozvoje v módě i mimo ni. Pro naše zákazníky je zásadní znát podstatu a původ vláken, která se rozhodnou nosit každý den, z tohoto důvodu se společnost Intimissimi den za dnem zavazuje zlepšovat a respektovat cíle trvale udržitelného rozvoje, které si stanovila v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Pozornost vůči vlastním zdrojům, ochrana životního prostředí, kontrola výrobního řetězce a výběr udržitelných vláken jsou jen některé z problémů, které nás každý den zaměstnávají. Díky vstupu do ""Fashion Pact"" je naše úsilí o trvale udržitelnou budoucnost ještě ambicióznější. Výrobní řetězec Pracujeme tak, že se staráme o všechny fáze dodavatelského řetězce, od designu produktu, přes výrobu a nakonec až po prodej konečnému spotřebiteli. Zjistit více Kolekce Neustále se věnujeme výzkumu a vývoji našich kolekcí. Zjistit více

Naše myšlenka trvale udržitelného rozvoje

#intimissimicares & #intimissimiuomocares

intimisimi
Navštivte e-shop ve vaší zemi
United States