3+1 Gratis na Wszystko*: Dodaj do koszyka 4 artykuły, zapłać tylko za 3. - Kup teraz

Dołącz do świata My Intimissimi i otrzymaj rabat 50 zł na pierwsze zakupy! -

Wstęp

Calz Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa oferuje zainteresowanym klientom rabaty, korzyści oraz usługi w sklepach „Intimissimi” (bezpośrednich i stowarzyszonych, uczestniczących w akcji promocyjnej) oraz za pośrednictwem strony internetowej www.intimissimi.com/myintimissimi

Aby skorzystać z wyżej wymienionych korzyści klienci muszą posiadać Kartę „My Intimissimi”: wydanie Karty „My Intimissimi” (dalej Karta „My Intimissimi”) oraz korzystanie z niej podlega warunkom opisanym poniżej (dalej „Regulamin"), z którymi „Posiadacz Karty” musi się dokładnie zapoznać.

Aktywacja Karty „My Intimissimi” w sposób opisany w Punkcie 6 poniżej oznacza przyjęcie przez Klienta warunków Regulaminu.

Calz Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, w tym także zmiany jego poszczególnych postanowień; zmiany zaczną obowiązywać po upływie 10 (dziesięciu) kolejnych dni licząc od momentu ich ogłoszenia na stronie www.intimissimi.com/myintimissimi

W przypadku nieprzyjęcia zmian, „Posiadaczowi Karty" przysługuje prawo rezygnacji z programu. „Posiadacz Karty” może skorzystać z tego prawa w dowolnym czasie, zgodnie z poniższymi warunkami.

Jednakże, skorzystanie z Karty po wejściu w życie zmienionego Regulaminu będzie stanowić jego dorozumiane przyjęcie.

Calz Polska sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo zawieszenia programu lojalnościowego czasowo lub na stałe, w dowolnym momencie, bez prawa Posiadacza Karty do złożenia zażalenia (z zastrzeżeniem zachowania wszystkich praw nabytych przez Posiadacza Karty do tego czasu); o zawieszeniu Calz Polska sp. z o.o. poinformuje za pośrednictwem swojej strony internetowej pl.intimissimi.com lub sklepów uczestniczących w programie.

Regulamin jest dostępny pod adresem www.intimissimi.com/myintimissimi

1. Organizator programu

Calz Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

2. Kanały uczestnictwa

• Wszystkie sklepy „Intimissimi””, zarządzane bezpośrednio przez Calz Polska sp. z o.o. (tzw. „sklepy bezpośrednie") lub sklepy stowarzyszone, a tym samym zarządzane przez inne spółki (tzw. „sklepy stowarzyszone "), uczestniczące w programie poprzez prezentowanie odpowiednich materiałów marketingowych i treści. Lista sklepów uczestniczących w programie jest dostępna pod adresem www.intimissimi.com/myintimissimi.
• Sklep internetowy www.intimissimi.com

3. Zasięg terytorialny

Terytorium Polski.

4. Typ / nazwa / cel programu / czas trwania programu

Akcja promocyjna będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu to program lojalnościowy polegający na zbieraniu punktów na karcie cyfrowej zwanej „My Intimissimi” i oferujący korzyści jej posiadaczom. Celem programu jest zwiększenie lojalności Klienta poprzez oferowanie mu korzyści poprzez kartę „My Intimissimi”. Z zastrzeżeniem postanowień Wstępu, zgodnie z Punktem 7 (“Jak to działa”) i Punktem 10 („Przerwanie programu – Dezaktywacja Karty – Postanowienia różne”), Karta „My Intimissimi” nie wygasa.

5. Posiadacze

Klienci w wieku co najmniej osiemnastu lat, posiadający Kartę „My Intimissimi" zgodnie z poniższymi warunkami rejestracji i korzystania.

6. Procedury rejestracyjne

Kartę uprawniającą do uzyskania „Status Silver” można wydać Klientowi w formie cyfrowej bezpośrednio w punkcie sprzedaży, wchodząc na stronę internetową www.intimissimi.com/loyaltylanding, lub kontaktując się z działem obsługi klienta pod numerem 221521794.
Rejestracja w programie lojalnościowym My Intimissimi card wymaga utworzenia specjalnego konta „My Intimissimi”, które umożliwi klientowi dostęp do jego osobistej zakładki w witrynie e-commerce marki.
Systemy rejestracji uniemożliwią rejestrację w systemie lojalnościowym Klientom osobom niepełnoletnim.
Aktywacja/rejestracja będzie przeprowadzana zgodnie z przepisami o ochronie prywatności. My Intimissimi card jest kartą imienną i nie może być przekazywana innym osobom. Klient nie może aktywować więcej niż jednej karty w okresie jej ważności.
Karta My Intimissimi Card przeznaczona jest wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego.
Klient może w każdej chwili złożyć wniosek o rezygnację z programu lojalnościowego, kontaktując się z działem obsługi klienta pod numerem 221521794, lub wchodząc na stronę www.intimissimi.com/loyaltylanding.

7. Jak to działa?

Karta „My Intimissimi” oferuje 3 różne poziomy STATUSU zależnie od liczby punktów zgromadzonych podczas zakupów.
Klientowi oferowane są określone korzyści odpowiednio do posiadanego Statusu.

Status „Silver”:

 • Ten status Klient uzyskuje z chwilą aktywacji /rejestracji „czystej" Karty;
 • Po zebraniu 200 punktów Klient ze statusem „Silver” przechodzi na następny poziom – status „Gold”, na którym na karcie niezwłocznie zaczną być gromadzone punkty powyżej limitu wymaganego do jego uzyskania;
 • W przypadku, gdy Klient ze statusem „Silver” nie zbierze 200 punktów w ciągu 365 dni od daty przystąpienia do programu, pozostanie na tym poziomie, zaś liczba punktów, które zgromadził zostanie zredukowana do zera.
 • W przypadku osiągnięcia przez Klienta ze statusem „Silver” 1000 punktów przed uzyskaniem statusu „Gold ", Klient wejdzie bezpośrednio na poziom „Platinum", na którym na karcie niezwłocznie zaczną być gromadzone punkty powyżej limitu wymaganego do jego uzyskania;

Status „Gold":

 • Klient uzyskuje ten status po zebraniu 200 punktów. Z chwilą uzyskania statusu „Gold” na karcie zaczną być gromadzone punkty powyżej limitu wymaganego do jego uzyskania.
 • Po zebraniu 1000 punktów Klient przechodzi na poziom „Platinum”, na którym na karcie niezwłocznie zaczną być gromadzone punkty powyżej limitu wymaganego do jego uzyskania;
 • Rok po uzyskaniu statusu „Gold” i co roku od tego momentu, Klient, który zgromadził:
  • pomiędzy 200 a 999 punktów pozostaje na poziomie „Gold " przez kolejny rok, zaś liczba zgromadzonych punktów zostaje zredukowana do zera;
  • mniej niż 200 punktów wraca do poziomu „Silver" po zredukowaniu liczby zgromadzonych punktów do zera.

Status „Platinum”:

 • Klient uzyskuje status „Platinum" po zgromadzeniu 800 punktów od momentu osiągnięcia poziomu „Gold" lub 1000 punktów od poziomu „Silver"; na karcie zaczną być gromadzone punkty powyżej limitu wymaganego do jego uzyskania
 • Rok po uzyskaniu poziomu „Platinum” i co roku od tego momentu, Klient, który zgromadził:
  • co najmniej 1000 punktów pozostaje na poziomie „Platinum" zaś wszystkie zgromadzone punkty powyżej progu 1000 niezbędnego do utrzymania tego statusu zostają zachowane;
  • mniej niż 1000 punktów wraca do poziomu „Gold" po zredukowaniu liczby zgromadzonych punktów do zera

Przekazywanie informacji na temat każdej zmiany statusu oraz innych informacji związanych z uczestnictwem w programie lojalnościowym, dotyczących usług świadczonych w jego ramach (na przykład, potwierdzenie przystąpienia/rezygnacji z programu, zmiana statusu, specjalne zniżki lub ekskluzywne podarunki) jest niezbędne dla działania samego programu. Dlatego też, akceptując Regulamin Posiadacz Karty wyraża zgodę na otrzymywanie tych informacji na adresy wskazane w formularzach rejestracyjnych. Odmowa otrzymywania informacji uniemożliwia Calz Polska sp. z o.o. realizację programu i świadczenie związanych z nim usług. Odmowa wyrażona w czasie trwania programu powoduje jego automatyczne przerwanie.

8. Zbieranie punktów

Punkty lojalnościowe będą automatycznie gromadzone na Karcie „My Intimissimi” aktywowanej poprzez dokonanie zakupu w sklepie „Intimissimi” uczestniczącym w programie lub za pośrednictwem serwisu e-commerce pl.intimissimi.com. Aby móc gromadzić punkty z zakupów online na Karcie, Klient musi wcześniej zarejestrować numer Karty w serwisie e-commerce. Numer karty wpisuje się raz. System automatycznie zapamięta go na wypadek przyszłych zakupów

Za każde wydane 4 (cztery) złote (zaokrąglone w dół, np. 4,99 złote = 1 punkt) przyznaje się 1 (jeden) punkt.

Aby zebrać punkty, przed wydrukowaniem paragonu Klient musi wylegitymować się poprzez okazanie Karty „My Intimissimi" lub podanie imienia i nazwiska lub adresu email użytego do aktywacji Karty. W przypadku zakupów online Klient musi odwiedzić stronę internetową i podać swoje dane.

W przypadku, gdy posiadacz karty nie poda danych identyfikacyjnych, w sposób o którym mowa powyżej, wówczas punkty nie zostaną dopisane. Nie będzie również możliwości ich dopisania w późniejszym terminie

Klient może sprawdzić liczbę zgromadzonych punktów w dowolnym czasie w sklepie „Intimissimi” lub uczestniczącym w programie lub za pośrednictwem strony internetowej www.intimissimi.com/myintimissimi

Punkty będą doliczane i rejestrowane codziennie przez system; w przypadku wystąpienia problemów technicznych doliczanie punktów może zająć więcej czasu, nie więcej jednak aniżeli 15 dni.

Zwrot towaru powoduje odliczenie punktów z użyciem kryteriów stosowanych w przypadku ich doliczania.

Wydanie „Karty Podarunkowej Intimissimi” powoduje doliczenie odpowiedniej liczby punktów. Zakupy opłacone następnie częściowo/w całości za pomocą Karty Podarunkowej nie dają więc jej posiadaczowi dalszych punktów z tytułu zakupów opłaconych tą Kartą.

Mogą być organizowane promocje, w których Klient będzie miał możliwość zgromadzenia podwójnej lub potrójnej liczby punktów. Promocje te będą odpowiednio reklamowane.

Mogą być organizowane promocje, w których Klient będzie miał możliwość zgromadzenia podwójnej lub potrójnej liczby punktów. Promocje te będą odpowiednio reklamowane.

8.1. Gromadzenie punktów i korzyści w różnych krajach

Posiadacz Karty „My Intimissimi” może zbierać punkty także podczas zakupów w punktach sprzedaży na Terytoriach wskazanych poniżej.

Dzięki zgromadzonym punktom Klient może osiągnąć poszczególne statusy i korzystać z nagród przewidzianych zgodnie z warunkami obowiązującymi w Polsce.

Dzięki zgromadzonym punktom Klient może osiągnąć poszczególne statusy i korzystać z nagród przewidzianych zgodnie z warunkami obowiązującymi w Polsce.

Dzięki zgromadzonym punktom Klient może osiągnąć poszczególne statusy i korzystać z nagród przewidzianych zgodnie z warunkami obowiązującymi w Polsce.

 • KRAJ: NIEMCY
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE : 1 € = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 : Nazwa Statusu - SILVER
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: GOLD
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PLATINUM
 • KRAJ: Włochy
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE : 1 € = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: SILVER
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: GOLD
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PLATINUM
 • KRAJ: HISZPANIA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE : 1 € = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: SILVER
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: GOLD
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PLATINUM
 • KRAJ: FRANCJA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE : 1 € = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: SILVER
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: GOLD
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PLATINUM
 • KRAJ: BELGIA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE : 1 € = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: SILVER
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: GOLD
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PLATINUM
 • KRAJ: AUSTRIA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE : 1 € = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: SILVER
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: GOLD
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PLATINUM
 • KRAJ: PORTUGALIA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE : 1 POINT = 1 EURO = 1 CHF SPENT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: SILVER
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: GOLD
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PLATINUM
 • KRAJ: SZWAJCARIA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 1 CHF = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: SILVER
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: GOLD
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PLATINUM
 • KRAJ: WIELKA BRYTANIA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE : 1 GBP = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: SILVER
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: GOLD
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PLATINUM
 • KRAJ: USA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE : 1 USD = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: SILVER
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: GOLD
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PLATINUM
 • KRAJ: JAPONIA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE : 100 YEN = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: SILVER
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: GOLD
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PLATINUM
 • KRAJ: PAÍSES BAJOS
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE : 1 € = 1 POINT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: SILVER
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: GOLD
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu:PLATINUM
 • KRAJ: REPÚBLICA CHECA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 25 CZK = 1 POINT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: SILVER
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: GOLD
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PLATINUM
 • KRAJ: ESLOVAQUIA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 1 € = 1 POINT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: SILVER
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: GOLD
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PLATINUM
 • KRAJ: SZWECJA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 10 SEK = 1 POINT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: SILVER
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: GOLD
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PLATINUM
 • KRAJ: WĘGRY
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 400 HUF = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: SILVER
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: GOLD
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PLATINUM
 • KRAJ: LUKSEMBURG
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 1 € = 1 POINT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: SILVER
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: GOLD
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PLATINUM
 • KRAJ: HONGKONG
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 10 HKD = 1 POINT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: SILVER
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: GOLD
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PLATINUM
 • KRAJ: ROSJA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 100 RUB = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: SILVER
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: GOLD
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PLATINUM
Posiadaczowi Karty „My Intimissimi” robiącemu zakupy w punktach sprzedaży znajdujących się na Terytoriach wymienionych powyżej oferowane są, wyłącznie w momencie dokonywania zakupu, dodatkowe korzyści w postaci rabatów obowiązujących w danym Kraju, odpowiednio do posiadanego Statusu.

9. Korzyści

Posiadacz Karty “My Intimissimi” może korzystać z licznych rabatów, promocji, nagród i specjalnych inicjatyw, które będą w odpowiedni sposób ogłaszane i reklamowane.
Specjalne korzyści dostępne są wyłącznie za okazaniem Karty „My Intimissimi".
W szczególności Posiadacz Karty “My Intimissimi” może korzystać z następujących rabatów:

 • bezpłatne dostawy i zwroty towarów zakupionych za pośrednictwem serwisu e-commerce dla posiadaczy wszystkich Statusów;
 • po rejestracji Klienci otrzymują 50 punktów powitalnych;
 • za każde zgromadzone 200 punktów, kupon rabatowy 50 zł od wszystkich zakupów z chwilą uzyskania statusu „Gold”, ważny przez 60 dni od wydania, przy zakupach na kwotę nie mniejszą niż 250 zł z wyłączeniem artykułów objętych już rabatami lub promocjami;
 • za każde zgromadzone 200 punktów, kupon rabatowy 100 zł od wszystkich zakupów z chwilą uzyskania statusu „Platinum”, ważny przez 60 dni od wydania, przy zakupach na kwotę nie mniejszą niż 250 zł z wyłączeniem artykułów objętych już rabatami lub promocjami;
 • w dniu urodzin oraz w okresie 7 dni przed i 21 dni po urodzinach, Klient posiadający Status „Silver” gromadzi podwójną liczbę punktów przy zakupach;
 • w dniu urodzin oraz w okresie 7 dni przed i 21 dni po urodzinach, Klienci posiadający Status, „Gold”, są uprawnieni do 15% zniżki od zakupu z wyłączeniem artykułów objętych już rabatami lub promocjami;
 • w dniu urodzin oraz w okresie 7 dni przed i 21 dni po urodzinach, Klienci posiadający Status, „Platinum”, są uprawnieni do 25% zniżki od zakupu z wyłączeniem artykułów objętych już rabatami lub promocjami.

10. Przerwanie programu – dezaktywacja karty – postanowienia różne

Calz Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany, zawieszenia lub przerwania programu lojalnościowego Karta „My Intimissimi” w tym świadczenia związanych z nim usług, w dowolnym czasie oraz zgodnie z własnym uznaniem.

Zmiana, zawieszenie oraz przerwanie programu, o których mowa powyżej zostaną podane do wiadomości w odpowiedni sposób na stronie internetowej pl.intimissimi.com/myintimissimi lub w sklepach uczestniczących w programie.

Bez uszczerbku dla pozostałych uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa do dochodzenia odszkodowania, Calz Polska sp. z o.o. może cofnąć Posiadaczowi prawo do korzystania z Karty i dokonać jej dezaktywacji w przypadku, gdy Posiadacz będzie z niej korzystał w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem lub w sposób godzący w wizerunek „Intimissimi" lub marki.

Ponadto, za uprzednim zawiadomieniem, Calz Polska sp. z o.o. może dokonać dezaktywacji Karty “My Intimissimi” Card oraz związanej z nią aktywacji / rejestracji w przypadku nie korzystania z niej lub braku aktywności Klienta przez okres dłuższy niż 5 lat. Cofnięcie i dezaktywacja Karty „My Intimissimi” uniemożliwia dostęp do korzyści i usług oferowanych na jej podstawie.

Calz Polska sp. z o.o. nie odpowiada bezpośrednio ani pośrednio za wadliwe funkcjonowanie programu pozostające poza jej wpływem.

Calz Polska sp. z o.o. nie odpowiada za korzystanie z Karty w sposób nieuczciwy, niewłaściwy lub bezprawny.

11. Ochrona danych osobowych

Firmy z grupy Calzedonia dbają o prywatność i ochronę danych osobowych. Niniejszym informujemy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe po rejestracji w Programie Lojalnościowym ,,My Intimissimi’’.    


Kategorie wykorzystywanych danych osobowych:  

Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym My Intimissimi wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych Klienta. W szczególności przetwarzamy dane osobowe podawane w momencie rejestracji (niepodanie danych zaznaczonych gwiazdką na formularzu rejestracyjnym uniemożliwia przeprowadzenie procedury rejestracji); w przypadku rejestracji dokonywanej w każdym punkcie sprzedaży z pomocą sprzedawców dane, jakie Klient obowiązkowo musi podać to numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Kolejny typ danych, jakie przetwarzamy to dane dotyczące zakupów dokonywanych w punktach sprzedaży Intimissimi, takie jak na przykład cena i rodzaj zakupionych produktów. Za zgodą Klienta przetwarzamy również inne dane podane dobrowolnie w chwili rejestracji oraz informacje dotyczące sposobu, w jaki Klient się z nami kontaktuje (dalej łącznie zwane „Danymi").

Gromadzimy w szczególności:

 • informacje wskazane w formularzu rejestracyjnym jako nieobowiązkowe; w przypadku rejestracji dokonywanej w punkcie sprzedaży do kategorii danych, których podanie nie jest obowiązkowe należą imię i nazwisko, kod pocztowy, kraj i region;
 • informacje, jakie możemy pozyskać analizując sposób komunikowania się Klienta z nami, za pośrednictwem poczty elektronicznej i newsletterów, naszych stron internetowych oraz Aplikacji opracowanych przez nas lub osoby trzecie (więcej informacji na ten temat znajduje się w odpowiednich politykach ochrony danych osobowych);
 • informacje zamieszczane przez Klienta w mediach społecznościowych.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Wykorzystujemy Dane Klienta, w tym także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:

1. Zarządzanie Programem Lojalnościowym
Zarządzanie uczestnictwem w Programie Lojalnościowym „My Intimissimi”. Dane będą wykorzystywane w celu zapewnienia zniżek i korzyści dla osób zapisanych do programu oraz, bardziej ogólnie, dla wszystkich powiązanych zobowiązań umownych i administracyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy subskrypcji w Programie Lojalnościowym.    
2. Spersonalizowane usługi sprzedaży
W celu świadczenia na rzecz Klienta spersonalizowanych usług w naszych punktach sprzedaży, w których działa Program Lojalnościowy ,,My Intimissimi’’. Niezależnie od miejsca, w którym się znajdują, nasi Klienci mogą korzystać z pomocy i porad sprzedawców oraz zasięgać informacji (np. dotyczących rozmiarów, kolorów lub wzorów produktów Intimissimi) na temat produktów zakupionych w okresie ostatnich 12 miesięcy w dowolnym punkcie sprzedaży Intimissimi lub nawet online. Z uwagi na to, iż Intimissimi jest światową marką, wykorzystywanie Danych Klientów w tym celu, zgodnie z naszym interesem prawnym, umożliwia nam podwyższanie jakości naszych usług w punktach sprzedaży oraz świadczenie spójnych usług na rzecz klientów, którzy przystąpili do Programu Lojalnościowego ,,My Intimissimi’’ we wszystkich naszych sklepach. W każdym przypadku, gdy Klient nie zechce udzielić zgody na skorzystanie z tej pomocy, wystarczy, że w chwili rejestracji lub nawet później poprosi o niewykorzystywanie swoich Danych w powyższym celu.
3. Wysyłanie informacji handlowych (,,Marketing Bezpośredni’’)
Za zgodą naszych Klientów, wysyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej, e-mail, wiadomości SMS, telefonu stacjonarnego i komórkowego, prowadzenie badań rynkowych oraz oceny Twojego zadowolenia z produktów oferowanych przez Calzedonia Group (Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Signorvino). Przystąpienie do Programu Lojalnościowego ,,My Intimissimi’’ nie jest w żaden sposób uzależnione od podania powyższych informacji.    
4. Profilowanie
Za zgodą naszych Klientów, wysyłanie spersonalizowanych informacji handlowych w oparciu o profil subskrybentów oraz nawyki zakupowe i historię przeglądania, a także rozwijanie produktów i usług zgodnych z preferencjami naszych Klientów. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego „My Intimissimi” nie jest w żaden sposób uzależniona od wyrażenia zgody na profilowanie.  
W szczególności, by móc lepiej poznać gust oraz poziom zainteresowania Klienta naszymi produktami oraz informacjami, które mu przekazujemy, możemy analizować – także za pośrednictwem zautomatyzowanych systemów – informacje przekazane nam przez Klienta w momencie rejestracji w Programie Lojalnościowym ,,My Intimissimi’’, zakupów dokonanych w punktach sprzedaży na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, zainteresowanie Klienta informacjami i newsletterami, które do niego wysyłamy, obecność Klienta na naszych stronach internetowych, intensywność korzystania z naszych Aplikacji oraz kanałów komunikacji w mediach społecznościowych (np. na Facebooku).
Dalsze informacje na temat Danych, jakie możemy pozyskiwać na podstawie analizy korzystania przez Klienta z naszych stron internetowych i aplikacji znajdują się w Polityce prywatności. Możemy także wzbogacać profil Klienta danymi statystycznymi pozyskanymi z innych źródeł w sposób zgody z prawem, na przykład danymi mającymi znaczenie z punktu widzenia miejsca zamieszkania Klienta (np. informacjami demograficznymi, danymi georeferencyjnymi, itd.) lub narzędziami elektronicznymi wykorzystywanymi przez Klienta do kontaktu z nami. W każdym przypadku, wszelkie działania związane z profilowaniem mają na celu lepsze spersonalizowanie naszych usług i nie pociągają za sobą żadnych konsekwencji prawnych lub innego istotnego wpływu na naszych Klientów.
5. Analiza Statystyczna
Tworzenie raportów statystycznych i modeli behawioralnych w celu zbadania – w formie zbiorczej – efektywności z ekonomicznego punktu widzenia inicjatyw komercyjnych (np. wprowadzenie nowego produktu) Intimissimi oraz w celu zaadresowania przyszłych inicjatyw komercyjnych i promocyjnych. W szczególności możemy badać informacje dotyczące zakupów naszych klientów (również w odniesieniu do innych marek Grupy Calzedonia), kraj pochodzenia, wiek, płeć, informacje uzyskane poprzez badanie ich interakcji z nami, za pośrednictwem poczty elektronicznej, naszych stron internetowych oraz za pośrednictwem Aplikacji, które mogą być opracowane przez nas lub przez strony trzecie (aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z odpowiednimi uwagami dotyczącymi Polityki prywatności). Takie wykorzystanie Danych, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, pozwala nam analizować – w formie pseudonimizowanej (a zatem bez informacji bezpośrednio przypisywanych poszczególnym Klientom) – danych Klientów w celu uzyskania strategicznych informacji dotyczących zachowań zakupowych klientów, sposobów interakcji klientów poprzez różne kanały komunikacji oraz skuteczność inicjatyw handlowych i promocyjnych, aby móc konkurować z głównymi operatorami w branży.  

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 • Odnosząc się do punktów ,,Zarządzanie Programem Lojalnościowym” oraz ,,Spersonalizowane usługi sprzedaży,” dane nie będą przetwarzane dłużej niż czas wymagany do zarządzania uczestnictwem w Programie Lojalnościowym „My Intimissimi”. W każdym przypadku informacje o zakupach i interakcjach z nami nie będą przetwarzane dłużej niż 12 miesięcy od daty odbioru.
 • Odnosząc się do punktu ,,Wysyłanie informacji handlowych’’ („Marketing bezpośredni”), dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez Klienta.
 • Odnosząc się do punktu “Profilowanie,” dane dotyczące interakcji z nami będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty ich zebrania; informacje dotyczące zakupów będą natomiast przechowywane przez 3 lata od daty każdego zakupu.  
 • Odnosząc się do punktu “Analiza Statystyczna,” dane dotyczące zakupów będą przechowywane - w formie pseudonimizowanej - przez okres pięciu lat. Pozostałe dane osobowe będą przechowywane – w formie pseudonimizowanej – przez okres dwóch lat.
 • Kto jest administrator danych osobowych?

  Administratorami danych osobowych w celach ,,Zarządzanie Programem Lojalnościowym” oraz ,,Spersonalizowane usługi sprzedaży” są Calzedonia S.p.A. i Calz Polska sp. z o.o. Calzedonia S.p.A. i Calz Polska sp. z o.o. działają jako współadministratorzy danych, ponieważ wspólnie określają sposoby i cele ich przetwarzania.
  Administratorami danych w celach „Wysyłanie informacji handlowych” („Marketing bezpośredni”), „Profilowanie” i „Analiza Statystyczna” jest Calzedonia S.p.A.

  Podmioty, którym przekazujemy Dane Klienta

  Aby osiągnąć cele, dla których wykorzystujemy Dane, musimy przekazać je następującym kategoriom podmiotów:

 • pracownikom Calzedonia S.p.A. oraz Calz Polska sp. z o.o., odpowiedzialnym za zarządzanie Programem Lojalnościowym;
 • pracownikom firm, które na zasadzie franczyzy zarządzają punktami sprzedaży Intimissimi;
 • spółkom zarządzającym punktami sprzedaży Intimissimi w krajach, w których funkcjonuje Program Lojalnościowy ,,My Intimissimi’’;
 • naszym usługodawcom (np. dostawcom usług informatycznych, konsultantom): podmioty te są wyznaczane jako Podmioty Przetwarzające Dane poprzez podpisanie określonej umowy.
 • W jaki sposób uregulowaliśmy przekazywanie Danych Klienta do krajów spoza Unii Europejskiej?

  Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską. W takim przypadku przekazanie nastąpi zgodnie z przepisami Rozporządzenia UE 2016/679 („RODO”) (w szczególności dane będą przekazywane dopiero po podpisaniu Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję UE decyzją 2021/ 914/UE lub do krajów, które są w stanie zagwarantować odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, a tym samym odbiorców Decyzji Adekwatności przyjętej przez Komisję UE).  

  Jakie prawa przysługują subskrybentom Programu Lojalnościowego jako Podmiotom Danych?

  Subskrybenci Programu Lojalnościowego „My Intimissimi”, jako osoby, których dane dotyczą, mogą korzystać z praw przyznanych im przez RODO w odniesieniu do ich danych osobowych, pisząc na adres privacy@calzedonia.com   
  Zobowiązujemy się odpowiedzieć na żądanie tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie nie później niż trzydzieści dni od otrzymania zgłoszenia. W niektórych przypadkach poprosimy o kopię dokumentu tożsamości, jeśli w związku z żądaniem konieczne będzie zweryfikowanie tożsamości wnioskodawcy.
  W szczególności Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z następujących praw:

 • Prawo dostępu, tj. prawo do informacji, czy trwa przetwarzanie dotyczących jego/jej danych osobowych oraz, w przypadku potwierdzenia, do uzyskania kopii tych danych oraz uzyskania informacji o pochodzeniu danych, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorców danych, celów przetwarzania, istnienia zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji (w tym profilowania), okresu retencji danych, uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
 • Prawo do sprostowania danych;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych jeśli dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub jeśli nie jesteśmy już upoważnieni do ich przetwarzania;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) utraciliśmy uprawnienia do przetwarzania danych, a zamiast ich usunięcia można nas poprosić o ograniczenie ich wykorzystywania;
  c) jeżeli posiadane przez nas dane osobowe, mimo że nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, są niezbędne Osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, wykonania lub obrony prawa w sądzie;
 • Prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez urządzenie automatyczne danych osobowych jego/jej dotyczących, a także prawo żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi;
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na jej podstawie;
 • Prawo do sprzeciwu; Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również Prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jest sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa.
 • W jaki sposób subskrybenci Programu Lojalnościowego mogą zmienić preferencje lub cofnąć zgodę?

  Subskrybenci Programu Lojalnościowego mogą w dowolnym momencie sprawdzić, zmodyfikować lub odwołać swoją zgodę w celach o nazwie „Wysyłanie informacji handlowych („Marketing Bezpośredni”) i „Profilowanie” (w tym poprzez deklarację, że nie chcą otrzymywać informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wiadomości tekstowych) i/lub żądania, aby ich Dane nie były wykorzystywane w celu zwanym „Spersonalizowane usługi sprzedaży”.

  W związku z rejestracją prowadzoną na stronie internetowej, Subskrybenci Programu Lojalnościowego mogą dokonać zmiany preferencji:

  • z wykorzystaniem swojego konta, w zakładce preferencje dotyczące ochrony danych osobowych;
  • kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta;
  • kontaktując się z Administratorem Danych osobowych lub Inspektorem Ochrony Danych.
   W związku z rejestracją prowadzoną w każdym punkcie sprzedaży, Subskrybenci Programu Lojalnościowego mogą dokonać zmiany preferencji:
  • poprzez utworzenie konta i wykorzystanie danych udostępnionych w celu rejestracji;
  • kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta;
  • kontaktując się z Administratorem Danych osobowych lub Inspektorem Ochrony Danych.

  W jaki sposób skontaktować się z Calzedonia S.p.A., Calz Polska sp. z o.o. i Inspektorem Danych Osobowych w celu dochodzenia swoich praw?

  Klient może dochodzić przysługujących mu praw kontaktując się na piśmie z Administratorami i/lub Inspektorem Ochrony Danych Calzedonia S.p.A. na poniższe adresy:


  Calzedonia S.p.A.
  Email: privacy@calzedonia.com
  Siedziba: Via Monte Baldo 20, Dossobuono di Villafranca, Verona, Italy.    
  Inspektor Danych Osobowych w Calzedonia S.p.A.: dpo@calzedonia.com
  Calz Polska sp. z o.o.
  Email: privacy@calzedonia.com 
  Siedziba: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska  
  Inspektor Danych Osobowych w Calz Polska sp. z o.o.: PolitykaPrywatnosci@calzedonia.pl
  Klauzula informacyjna może podlegać zmianom i uaktualnieniom odpowiednio do zmian w sposobie przetwarzania Danych Klienta lub innych informacji podanych Klientowi w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany będą dokonywane z pełnym zabezpieczeniem praw Klienta. W przypadku zmian mogących ograniczyć gwarancje w zakresie ochrony Danych Klienta lub praw Klienta w odniesieniu do obowiązującej wersji, przed rozpoczęciem przetwarzania Danych w nowy sposób, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o prawie do rezygnacji z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym ,,My Intimissimi’’ lub, w każdym przypadku, prawie do zmiany udzielonych zgód oraz preferencji. W każdym przypadku zachęcamy Klienta do zapoznania się z uaktualnioną polityką ochrony danych osobowych zamieszczoną na naszej stronie internetowej.

  12. Kontakt

  Wszelkie dalsze informacje dotyczące Karty „My Intimissimi”, dostępne są pod adresem pl.intimissimi.com/myintimissimi, w dziale obsługi klienta pod numerem 221521794, oraz w każdym sklepie „Intimissimi” uczestniczącym w programie.

  Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem i Warunkami korzystania, zrozumiałem/zrozumiałam ich treść i przyjąłem/przyjęłam w całości.

  Ostatnia aktualizacja: 27/03/2024

   My Intimissimi
   Karta podarunkowa
   Zrównoważony rozwój
  Odwiedź sklep internetowy w Twoim kraju
  United States