Bestel online voor 13/12 met standaard verzending om uw geschenk op tijd voor Kerstmis te ontvangen! - nu winkelen

Winkel zonder zorgen dankzij uitgebreide retourmogelijkheden tot 31/01/2023 - nu winkelen

Production chain_NL

#intimissimicares

Productieketen22
Productie-installaties die produceren
98%
van de kledingstukken

Intimissimi

De aandacht voor mens en milieu die ons omringt, zit al sinds de eerste stappen van ons bedrijf in ons DNA. Op de lange termijn vallen de belangen samen. Dit is het principe dat onze activiteiten stuurt, altijd gericht op de middellange/lange termijn. Om deze reden zijn we sinds 1998 begonnen met het opzetten van onze productie-installaties die nog steeds deel uitmaken van ons bedrijf.

Deze beslissing brengt zowel verantwoordelijkheid als kansen met zich mee.
Verantwoordelijkheid omdat we de arbeidsvoorwaarden en diensten die aan werknemers en medewerkers worden geleverd rechtstreeks beheren, en ook de volledige verantwoordelijkheid nemen voor de naleving van milieu- en veiligheidsnormen.
Kans omdat eigendom van de fabrieken maakt het mogelijk om de fabricage af te stemmen op andere fasen van de keten en een meer diepgaande kennis van de sociale sfeer waarin de bedrijven opereren en eventuele kritieke problemen.

Om deze reden streven wij in de gehele toeleveringsketen naar:

  • Voldoen aan de hoogste veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingsnormen.

  • Bieding van optimale werkomstandigheden

  • Zorg voor adequate lonen en draag zo veel mogelijk bij aan de groei van de gemeenschappen die de bedrijven huisvesten.

Onze logistieke installaties

Bezoek de online winkel voor uw land: